PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 1030-1044
Article title

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Afryce

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego stało się w ostatnich latach jednym z głównych problemów rozwijających się państw Afryki. Ze względu na ograniczone zasoby ropy naftowej i gazu, konieczne jest większe zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Kontynent afrykański posiada istotne zasoby energii odnawialnej (m.in. słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, biomasy), która dotąd wykorzystywana była jedynie w niewielkim stopniu. Ze względu na wysokie ceny technologii, większość państw nadal pozostaje przy paliwach kopalnych oraz biomasie drzewnej. Stopniowa lecz konsekwentna dywersyfikacja źródeł energii pozwoli uniezależnić się od ropy naftowej i gazu, często importowanych, oraz zapewnić stały dostęp do energii wzrastającej liczbie ludności, nawet w najbardziej oddalonych częściach kontynentu. W obliczu rosnących cen paliw kopalnych, utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu krajów Afryki zależeć będzie od konsekwentnie realizowanych programów odejścia od tradycyjnych surowców energetycznych i stopniowego rozwoju energetyki odnawialnej na całym kontynencie. Celem badania była analiza problematyki wykorzystania odnawialnych źródeł energii na kontynencie afrykańskim oraz identyfikacja działań, jakie powinny być podjęte celem zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji i konsumpcji energii. W materiale wykorzystano najnowsze opracowania i raporty organizacji międzynarodowych (m.in. ONZ, Banku Światowego BŚ, Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnych IRENA), artykuły prasy międzynarodowej oraz dane statystyczne, by przedstawić całościowy obraz podejmowanych kwestii. Zagadnienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez kraje rozwijające się Afryki nie jest bliżej znane czytelnikowi w Polsce, a temat wart jest przybliżenia ze względu na intensywność zachodzących zmian na kontynencie afrykańskim.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa
References
 • Africa’s Renewable Future. The Path to Sustainable Growth, Oficjalna Strona Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnych, http://www.irena.org [dostęp 8.07.2014 r.].
 • Annual Report 2013, Oficjalna Strona AfDB, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Annual_Report_2013.pdf [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Boie I., Held A., Ragwitz M., Genoese F., Renewables in the EU: Policy performance, drivers and barriers, http://www.ceps.be [dostęp 5.08.2014 r.].
 • BP Statistical Review of World Energy June 2014, http://www.bp.com/statisticalreview [dostęp 8.07.2014 r.].
 • Carbon Markets and Africa: A Quick Fact Sheet for Journalists, Oficjalna Strona ONZ, http://www.unep.org/climatechange/Portals/5/cop17/docs/Carbon_Markets_and_Afria_Resource_Guide_for_Journalists.pdf [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Deploying Renewables 2011, Oficjalna Strona Międzynarodowej Agencji Energii, http://www.iea.org/Textbase/npsum/deployrenew2011SUM.pdf [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Doing Business 2014. Understanding Regulations for SMEs, Oficjalna Strona BŚ, http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Energy Sector Policy of the AfDB Group, Oficjalna Strona AfDB, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Energy_Sector_Policy_of_the_AfDB_Group.pdf [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Enterprise Surveys, The World Bank, http://www.enterprisesurveys.org [dostęp 14.07.2014 r.].
 • Global Tracking Framework, vol. 3, Oficjalna Strona SE4ALL, http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/05/28/000112742_20130528084417/Rendered/PDF/778890GTF0full0report.pdf [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Harvey F., Overseas aid to Africa being outweighed by hefty costs of importing oil, “The Guardian”, http://www.theguardian.com/world/2012/apr/01/overseas-aid-africa-oil-imports-costs [dostęp 14.07.2014 r.].
 • International Energy Outlook 2013, Oficjalna Strona US Energy Information Administration, http://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2013).pdf [dostęp 14.07.2014 r.].
 • Key World Energy Statistics 2013, Oficjalna Strona Międzynarodowej Agencji Energii, http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2013.pdf [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Krukowska M., European investors and land acquisitions in Sub-Saharan Africa, “Problems of World Agriculture, Scientific Journal” 2013, vol. 13 (XXVIII), no 4.
 • Lane J., Biofuels Mandates Around the World: 2014, http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2013/12/31/biofuels-mandates-around-the-worl d-2014/ [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Missing Food: The Case of Postharvest Grain Losses in Sub-Saharan Africa, Oficjalna Strona BŚ, http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/MissingFoods10_web.pdf [dostęp 5.08.2014 r.].Müller S., Marmion A., Beerepoot M., Renewable energy. Markets and prospects by region, Oficjalna Strona Międzynarodowej Agencji Energii, http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/renew_regions.pdf [dostęp 12.07.2014 r.].
 • Oficjalna Strona BŚ, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators [dostęp 14.07.2014 r.].
 • Oficjalna Strona ONZ, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Oficjalna Strona SE4ALL, http://www.se4all.org/our-vision/our-objectives/renewable-energy/ [dostęp 5.08.2014 r.].
 • Sector-specific Terms of Reference for Energy Sector, Oficjalna Strona Unii Afrykańskiej, http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-related-Procurement/PIDA%20-%20Sector-speccific%20Terms%20of%20Reference%20for%20Energy%20Sector.pdf [dostęp 5.08.2014 r.].
 • The Future for Clean Energy in Africa, 2013, Oficjalna Strona Baker & McKenzie, http://www.bakermckenzie.com/files/upload/The%20future%20for%20clean%20energy%20in%20Africa%20(Final).pdf [dostęp 5.08.2014 r.].
 • The lion kings?, “The Economist”, http://www.economist.com/node/17853324 [dostęp 9.07.2014 r.].
 • The Middle East and North Africa (MENA) region’s renewable energy promises great potential, http://www.ey.com/GL/en/Industries/Power---Utilities/RECAI-Feb-2012---Middle-East-and-North-Africa-focus?preview [dostęp 5.08.2014 r.].
 • The State of African Cities 2014. Re-imagining sustainable urban transitions, Oficjalna Strona ONZ, http://unhabitat.org/the-state-of-african-cities-2014/ [dostęp15.07.2014 r.].
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457, poz. 490 i poz. 900), www.ure.gov.pl [dostęp 5.08.2014 r.].
 • World Energy Outlook 2013, Oficjalna Strona Międzynarodowej Agencji Energii, http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/ [dostęp 8.07.2014 r.].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0813223e-0060-450b-a3c6-84044f099784
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.