PL EN


2016 | 16 | 4(40) | 591-603
Article title

The views of the young generation of a city as a common good

Authors
Content
Title variants
PL
Miasto jako dobro wspólne oczyma młodego pokolenia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Alongside increasing urbanization, the city has become a particularly important subject of studies. Cities bear the brunt of the most intense indicators of civilization processes and social change. Simultaneously, the influence of the civilizing processes and the deepening of globalisation have both acted to reorient the approach towards local development. The aspiration of sustainable development requires us to resolve common problems and to recognize new perspectives. The trends of urban development determine the quality of life of an increasing number of city dwellers. Evolution of the paths of local development should be a response to the new needs of cities and their residents. Increasingly more attention is paid to such categories as the commons, social capital and the quality of life. Understanding the concept of a common good in relation to urban development appears to be a singularly topical issue. The aim of the article is to give an overview of the perception of the commons in the modern urban societies with an accent on the young generation. Do present-day young residents perceive the city as a common good? The article tries to give an answer for the above question based on theoretical review, worldwide surveys and an empirical studies conducted by the author among high-school students. It is a voice in an important debate on the commons showing the role of an education and the young in transformation of cities towards sustainability. Although the paper provides some insights for researchers and practitioners, some limitations of the findings should be mentioned. During the study, the judgmental sampling method was adopted, thus, the results cannot be generalized to the general youth population. Also the complex subject is not exhaustively described.
PL
Wraz z postępującą urbanizacją miasto stało się szczególnie ważnym przedmiotem badań. W ośrodkach miejskich najbardziej widoczne są wskaźniki postępu cywilizacyjnego i zmian społecznych. Jednocześnie wpływ postępu cywilizacyjnego i pogłębiającej się globalizacji wpływają na reorientację podejścia do rozwoju lokalnego. Pożądany przez miasta kierunek zrównoważonego rozwoju wymaga rozwiązywania wspólnych problemów i rozpoznania nowych perspektyw. Kierunki rozwoju miast wpływają na jakość życia coraz większej liczby mieszkańców. Ewolucja rozwoju lokalnego powinna być odpowiedzią na nowe potrzeby miast i ich mieszkańców. Coraz więcej uwagi przyznaje się zatem takim kategoriom jak: dobro wspólne, kapitał społeczny, czy jakość życia. Istotne jest zrozumienie koncepcji dóbr wspólnych w ujęciu rozwoju miast. Celem artykułu jest prezentacja postrzegania miasta jako dobra wspólnego przez młode pokolenie. Czy współcześni młodzi mieszkańcy miast traktują miasto jako dobro wspólne? W artykule dokonano próby odpowiedzi na postawione pytanie w oparciu o pogłębioną analizę studialną, międzynarodowe wyniki badań oraz przeprowadzone przez autorkę badania empiryczne wśród studentów. Artykuł wpisuje się w ważną debatę z zakresu dóbr wspólnych ze szczególnym uwzględnieniem roli edukacji i młodego pokolenia w transformacji miast w stronę rozwoju zrównoważonego. Zaznaczyć należy, iż z uwagi na dobór celowy próby nie jest możliwa generalizacja uzyskanych wyników na całe młode pokolenie. Ponadto wielowątkowość podjętego tematu nie pozwoliła na jego wyczerpanie w ramach artykułu.
Year
Volume
16
Issue
Pages
591-603
Physical description
Dates
published
2016-12-15
Contributors
 • University of Economics in Katowice (Poland)
References
 • ‘My Generation’ project, the URBACT II Operational Programme. Available at: http://urbact.eu/my-generation. Accessed 15 April 2016.
 • Barnett, C., Publics and markets What’s wrong with Neoliberalism? Available at: http://www.open.ac.uk/socialsciences/emergentpublics/publications/barnett_publicsandmarkets.pdf. Accessed 10 April 2016.
 • Bukowska, X.; Wnuk-Lipiński, A., (2009). Obywatelskość a la polonaise – czyli jakimi obywatelami są Polacy? Nauka 1.
 • Coleman, J., (1990). Foundations of social theory. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Czapiński, J.; Panek, T., (eds.) (2013). Social Diagnosis 2013: the objective and subjective quality of life in Poland report (2013). Warsaw. Available at: http://www.diagnoza.com/. Accessed 15 April 2016.
 • Czapiński, J.; Panek, T., (eds.) (2015). Diagnoza społeczna 2015 warunki i jakość życia Polaków. Warszawa. Available at: http://www.diagnoza.com/. Accessed 15 April 2016.
 • Delors, J. et al. (1996). Learning: The treasure within. Paris: UNESCO.
 • Deneulin, S., Townsend, N. 2007. Public Goods, Global Public Goods and the Common Good. International Journal of Social Economics 34(1-2).
 • Engaging Young Generations (2007). League of Minnesota Cities, Community Conversations: Minnesota’s Changing Demographics.
 • European Social Survey. Available at: http://www.europeansocialsurvey.org/docs/methodology/core_ess_questionnaire/ESS_core_questionnaire_political_issues.pdf. Accessed 10 April 2016.
 • Golombek, S., (2002). What Works in Youth Participation: Case Studies from Around the World. Baltimore: International Youth Foundation, Available at: http://www.iyfnet.org/sites/default/files/WW_Youth_Participation.pdf. Accessed 15 April 2016.
 • Higgins, P. (2007). Old Habits, New Reasons. Missouri Valley Journal XI. Creighton University, Flagler College. Available at: https://www.creighton.edu/ccas/politicalscience/undergradstudents/missourivalleyjournal/readthejournals/volumexi2007/. Accessed 15 April 2016.
 • Huckle, J.; Sterling S. (1996). Education for sustainability. Abingdon & NY: Earthscan.
 • Inglehart, R. F., (2008). Changing values among Western Publics from 1970 to 2006. West European Politics 31: 130-146.
 • Kacprzak, A.; Dziewanowska, K., (2015). Does a global young consumer exist? A comparative study of South Korea and Poland. Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets 1(1).
 • Park, A.; Bryson, C.; Clery, E.; Curtice, J.; Phillips, M. (Eds.) (2013). British Social Attitudes 30. London: NatCen Social Research. Available at: http://www.bsa.natcen.ac.uk/media/38723/bsa30_full_report_final.pdf. Accessed 10 April 2016.
 • Putnam, R. D, (2000). Bowling Alone. New York: Simon & Schuster.
 • Schneider, B.; Stevenson, D. (1999). The Ambitious Generation. New Haven: Yale University Press.
 • The Guardian 11.03.2013. Available at: http://www.theguardian.com/society/2013/mar/11/generation-self-what-young-care-about. Accessed 10 March 2016.
 • UNESCO (2009). Review of Contexts and Structures for Education for Sustainable Development. United Nations Decade of Education for Sustainable Development. Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001849/184944e.pdf. Accessed 10 March 2016.
 • UNESCO (2015). Rethinking Education. Towards a global common good? Paris. Available at: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Cairo/images/RethinkingEducation.pdf. Accessed 10 March 2016.
 • Vanderburg, W. H. (2000). The Labyrinth of Technology. Toronto, Canada: University of Toronto Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08162cf5-95ec-4edb-ada8-fbb3193c4442
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.