PL EN


2009 | 3 | 21-36
Article title

Deutschsprachige Pressepolonica des 16. und 17. Jahrhunderts

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
German press material about Poland in 16th and 17th centuries
PL
Niemieckojęzyczna polonica prasowa XVI i XVII wieku
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
This article is dedicated to German publications and fl yer newspapers regarding Poland and Polish affairs. The names of this specifi c medium of social communication, its defi ned audience and a brief characterization of their content is explained. The main theme of the article is devoted to a few, however, specifi c groups of these early Polish press releases, which are undoubtedly the fl yer newspapers and publications, which appeared in both Polish and German. The author reminds us that sometimes the publications were not always in a two language style. Very often only one version survived: the original or the translation.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest szesnasto- i siedemnastowiecznym niemieckojęzycznym drukom i gazetom ulotnym dotyczącym Polski i spraw polskich. Wyjaśniono tu nazwę tego swoistego medium komunikacji społecznej, określono odbiorców oraz scharakteryzowano pokrótce przekazywane treści. Zasadnicza część artykułu poświęcona została wprawdzie nielicznej, ale szczególnej grupie tych wczesnych poloników prasowych, jaką stanowią niewątpliwie druki i gazety ulotne, które ukazały się w parze językowej: polski i niemiecki. Wspomniane polonika prasowe nie w każdym przypadku zachowały się jako druki polsko- i niemieckojęzyczne. Niejednokrotnie przetrwała tylko jedna wersja: oryginał bądź tłumaczenie.
Year
Issue
3
Pages
21-36
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • P. Stein, Schriftkultur. Eine Geschichte des Schreibens und Lesens, Darmstadt 2006.
  • F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin–New York 1975.
  • J. Ch. Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Elektronische Volltext- und Faksimile-Edition nach der Ausgabe letzter Hand Leipzig 1793–1801. Digitale Bibliothek Band 40, Directmedia, Berlin 2001.
  • K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI–XVIII wieku. Bibliografi a. Tom 1: 1514–1661, Wrocław 1977.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-4557
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0816de06-6dd8-42f6-9055-c503b5475df6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.