PL EN


2016 | 11b | 144 - 154
Article title

Queerowanie (nie)tożsamości lesbijskiej na podstawie opowiadań Agnieszki Kłos

Authors
Content
Title variants
EN
Queering the lesbian (non)identity in the short stories of Agnieszka Kłos
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą reinterpretacji znanych i nośnych teorii powiązanych z krytyką feministyczną i psycho-ana¬lizą na podstawie opowiadań zawierających wątki lesbijskie. Odczytanie wybranych tekstów literackich ma charakter queerowy, jest krytyczne nastawione do normatywnych tożsamości i próbuje ukonstytuować les¬bijską (nie)tożsamość. Jest to próba odnalezienia queerowego języka lesbijek.
EN
The article is an attempt to reinterpret familiar feminist and psychoanalytic theories by applying them to a series of lesbian-themed short stories. Reading selected literary texts through a queer lens that is critical of normative identities, Ewa Dec posits a lesbian (non)identity and highlights a lesbian queer language.
Publisher
Year
Issue
11b
Pages
144 - 154
Physical description
Contributors
author
References
  • Baer, Monika. 2004. Najzdrowszy ze sceptycyzmów? Koncepcje płci i seksualności w antropologii społeczno-kulturowej. W: (red.) Radkiewicz, Małgorzata. Gender. Konteksty. Kraków: Rabid, s. 11-25.
  • Bauman, Zygmunt. 1995. Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  • Butler, Judith. 2008. Uwikłani w płeć. Tłum. K. Krasuska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
  • Freud, Sigmund. 1995. Wykłady ze wstępu do psychoanalizy. Nowy cykl. Tłum. P. Dybel. Warszawa: Wydawnictwo KR.
  • Irigaray, Luce. 2010. Ta płeć (jedną) płcią niebędąca. Tłum. S. Królak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Kłos, Agnieszka. 2007. Całkowity koszt wszystkiego. Wrocław: Biblioteka Rity Baum.
  • Kosofsky Sedgwick, Eve. 1990. Epistemology of the Closet. Los Angeles: University of California Press.
  • Kosofsky Sedgwick, Eve. 2005. Męskie pragnienie homospołeczne i polityka seksualności. Tłum. A. Ostolski. W: „Krytyka Polityczna” 9-10, s. 176-186.
  • Lévi-Strauss, Claude. 1949. Les structures élémentaires de la parenté. Paris: Presses Universitaires de France.
  • Ritz, German. 2002. Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Tłum. B. Drąg. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0821a467-100e-45a0-b9a3-bdd708dd45ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.