PL EN


Journal
2013 | 39 | 1 | 237-247
Article title

„Ciężarówka” czy „kobieta w stanie błogosławionym”? Prezentacja współczesnych sposobów postrzegania ciał kobiet spodziewających się potomstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Bun in the Oven’ or ‘Expectant Mother’? Presentation of Contemporary Perceptions of Pregnant Women's Bodies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the reflections on the metamorphosis in the perception of pregnant women's physicality. It focuses on the moral sphere and the sources of the article relate primarily to the area of contemporary Poland (the examples are chosen at random due to the size of the article). The main issue is discussed around four aspects: - the breakthrough brought by the present in the perception of pregnant women, - metamorphosis of the language related to pregnancy and birth as a reflection of mental changes, - humorous way of writing/speaking about pregnancy by pregnant women, - sensuality of pregnant women as a challenge to tradition.
PL
Prezentacja współczesnych sposobów postrzegania ciał kobiet spodziewających się potomstwa. Niniejszy tekst stanowi podjęcie rozważań na temat metamorfoz w postrzeganiu fizyczności kobiet, które spodziewają się potomstwa. Problematyka zogniskowana została wokół sfery obyczajowości, źródła artykułu odnoszą się głównie do obszaru Polski współczesnej (z uwagi na objętość tekstu przykłady mają charakter wybiórczy). Prymarne zagadnienie zostaje poruszone w obrębie czterech aspektów: - przełomu, jaki przyniosła współczesność w postrzeganiu kobiet ciężarnych, - metamorfozy w zakresie języka związanego z ciążą i porodem jako odzwierciedlenia zmian mentalnych, - żartobliwego sposobu mówienia/pisania o ciąży przez kobiety oczekujące potomstwa, - zmysłowości kobiet ciężarnych jako wyzwania rzuconego tradycji.
Journal
Year
Volume
39
Issue
1
Pages
237-247
Physical description
Contributors
author
References
 • Bruckner A. (1930), Polska pogańska. Rodzina, [w:] Dzieje kultury Polskiej, tom 1, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków.
 • Bogucka M. (1994), Spektakle życia: narodziny – ślub – śmierć i pogrzeb, [w:] Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Bystroń J. S. (1994), Obrzędy rodzinne, [w:] Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, tom 2, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Cyranowicz M. (1996), Wkroczenie w tajemnicę, „Teksty Drugie”, nr 5.
 • Ferenc M. (2008), Czasy nowożytne, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gretkowska M. (2001), Polka, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 • Kałwa D. (2008), Polska doby rozbiorów i międzywojnia, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • King M. L. (2001), Kobieta, [w:] Człowiek renesansu, red. E. Garin, przeł. A. Osmolska-Mętrak, Oficyna Wydawnicza „Volumen”, Warszawa.
 • Kuchowicz Z. (1993), Obyczaje i postacie Polski szlacheckiej XVI-XVII wieku, „Polonia”, Warszawa.
 • Kuchowicz Z. (1975), Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku, Łódź.
 • Nasiłowska A. (2002), Księga początku, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 • Plath S. (2004), Poezje wybrane, przeł. J. Rostworowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Schilling C. (2010), Socjologia Ciała, przeł. M. Skowrońska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Simonides D. (1988), Od kolebki do grobu. Śląskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne w XIX wieku, Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 • Thorpe K. J., Dragonas T., Golding J. (1992), The effects of psychsocial factors on the emotional well-being of women during pregnancy: A cross cultural study of Britain and Greece, „Journal of Reproductive and Infant Psychology”, nr 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08236d97-fdb6-428e-ad53-e680e239f931
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.