Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(13) | 217-229

Article title

Jeszcze jedno czytanie Mapy pogody Jarosława Iwaszkiewicza

Content

Title variants

EN
One more reading of Jarosław Iwaszkiewicz’s Weather map

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
A strophic (stanzaic) Jarosław Iwaszkiewicz’s verse Weather map (Mapa pogody) belongs to invocatory lyric poetry of confession and constitutes a peculiar summary of the author’s life and literary output. The poem, while interpreted on three main planes (symbolic-cultural, conceptual-existential and linguistic) reveals unparalleled formal-semantic mastery, that is possible to grasp within the Chaos theory.

Year

Issue

Pages

217-229

Physical description

Dates

published
2016-05-23

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Armstrong K., Historia Boga. 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, Warszawa 1995.
 • Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Słownik terminów literackich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1976.
 • Iwaszkiewicz J., Razem słuchajmy życia..., Warszawa 1986.
 • Kołakowski L., Horror metaphisicus, Warszawa 1990.
 • Praz M., Mnemosyne: Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, Warszawa 1981.
 • Oesterreicher-Mollwo M., Leksykon symboli, Warszawa 1992.
 • Otto R., Świętość, Warszawa 1968.
 • Shearman J., Manieryzm, Warszawa 1970.
 • Sosnowski J., Biblioteka – odc. XXXVI , www.jerzysosnowski.pl/?p=394.
 • Termińska K., Meta-opis przeżycia metafizycznego, [w:] Wartości w języku i tekście, red. J. Puzynina, Wrocław 1991.
 • Eadem, Tragizm „Sławy i chwały” Jarosława Iwaszkiewicza, [w:] Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, red. H. Krukowska, Białystok 2005.
 • Eadem, Sensualizm w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Hermeneutyka i składnia, Katowice 1988.
 • Eadem, Czas w wypowiedzeniach postrzeżeniowych prozy Jarosława Iwaszkiewicza, „Poradnik Językowy” 1987, nr 6.
 • Eadem, Functional Perspective in the Utterances of Visual Perception (on the beasis of Jaroslaw Iwaszkiewicz’ s prose), „Linguistica Silesiana” 1991, t. 13.
 • Eadem, Negacja w wypowiedzeniach postrzeżeniowych prozy Jarosława Iwaszkiewicza, „Język Artystyczny” 5, Katowice 1987.
 • Eadem, Rodzina wypowiedzeń konstytuowanych przez czasownik czuć, „Prace Językoznawcze”, t. 16: Studia z językoznawstwa rosyjskiego i słowiańskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1989, nr 1038
 • Eadem, Symbolika okna w prozie Jarosława Iwaszkiewicza, „Język Artystyczny” 1993, t. 8.
 • Eadem, Syntaxe de la description littéraire, „Linguistica Silesiana” 1989, t. 10.
 • Eadem, Tematyzacja wypowiedzeń percepcyjnych w prozie Jarosława Iwaszkiewicza, „Poradnik Językowy” 1990, nr 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-082deab1-63d7-43e6-ac27-a53879404659
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.