PL EN


2018 | 3(146) | 123–141
Article title

Konstytucyjność bożonarodzeniowej symboliki w przestrzeni publicznej w świetle orzecznictwa sądów Stanów Zjednoczonych

Authors
Content
Title variants
EN
Constitutionality of Christmas symbols in the public space in view of the case law of the United States courts
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the issue of legality of displaying Christmas symbols, in particular creche, on public property. The problem is considered in the context of the constitutional freedom of speech and the Establishment Clause in the U.S. legal order. In the case law it is assumed that a presentation of creche in public space is constitutional, provided that the Nativity scene is a part of a display also featuring secular holiday symbols, such as Santa Claus, reindeer, snowman or Christmas tree. According to the author, the so-called “plastic reindeer rule” trivializes religion and reduces creche to a fairy-tale ornamentation. The author is of the opinion that public authorities can constitutionally use an “unsecularised” symbol of creche to show historical, religious origin of Christmas.
Year
Issue
Pages
123–141
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Nauk Historyczno i Teoretyczno Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • 1. Berg T., Lund C., McConnell M., Religion and the Constitution, Wolters Kluwer, New York 2016.
 • 2. Bittner B., Idleman S., Ravitch F., Religion and the State in American Law, Cambridge University Press, New York 2015.
 • 3. Bork R., The Tempting of America: The Political Seduction of the Law, Free Press, New York 1990.
 • 4. Corbin C., Ceremonial Deism and the Reasonable Religious Outsider, „UCLA Law Review” 2010, t. 57.
 • 5. Furth A., Secular Idolatry and Sacred Traditions: A Critique of the Supreme Court’s Secularization Analysis, „University of Pennsylvania Law Review” 1998, t. 146.
 • 6. Gedicks F., Lynch and the Lunacy of Secularized Religion, „Nevada Law Journal” 2012, t. 12.
 • 7. Gibson J., The War on Christmas: How the Liberal Plot to Ban the Sacred Christian Holiday Is Worse Than You Thought, Sentinel, New York 2006.
 • 8. Griffin L., Law and Religion: Cases in Context, Wolters Kluwer Law & Business/Aspen Publisher, Austin–New York 2010.
 • 9. Hamburger P., Separation of Church and State, Harvard University Press, Cambridge 2004.
 • 10. Janocsko G., Beyond the “Plastic Reindeer Rule’: The Curious Case of County of Allegheny v. American Civil Liberties Union, „Duquesne Law Review” 1990, t. 28.
 • 11. Longchamps de Bérier F., Polityczny podział wzdłuż linii podziału religijnego? Dwa nowe orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, „Forum Prawnicze” 2014, nr 2.
 • 12. Machaj Ł., Wypowiedzi symboliczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2011.
 • 13. Małajny R., Mur separacji — państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1992.
 • 14. Maroń G., Oryginalizm Antonina Scalii jako teoria wykładni prawa, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 4.
 • 15. Maroń G., Konstytucyjność aktów ceremonialnego deizmu w świetle orzecznictwa sądów USA, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 3.
 • 16. Maroń G., Modlitwa sędziego lub przysięgłych podczas procesu jako przedmiot zarzutu odwoławczego w postępowaniu karnym w świetle praktyki orzeczniczej sądów USA, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 1.
 • 17. Michalik P., Zwolnienie podatkowe dla związków wyznaniowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15.
 • 18. Potz M., Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do religii w USA, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 • 19. Rehnquist W., The Notion of a Living Constitution, „Harvard Journal of Law & Public Policy” 2006, t. 29, nr 2.
 • 20. Scalia A., Mułłowie zachodu: sędziowie jako arbitrzy moralni, <https://www.rpo.gov.pl/pliki/12537879280.pdf>.
 • 21. Skrzydło J., Wolność słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • 22. Walsh W., The War On Christmas: The Display of Christmas Decor on Public Property is Being Attacked, <http://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1601&context=student_scholarship>.
 • 23. Zieliński T., Państwo wobec religii w szkole publicznej według orzecznictwa Sądu Najwyższego USA, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08309399-88fa-421f-b463-bd7910863e53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.