PL EN


2017 | 489 | 24-33
Article title

Wydajność pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej (ujęcie dynamiczne)

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena zmian wydajności pracy w rolnictwie na tle zmian wydajności pracy w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej. Badaniu poddano również poziom zróżnicowania państw UE pod względem wydajności pracy. Zakres czasowy badań opartych na danych Eurostatu obejmuje lata 2000-2016. Przeprowadzone analizy porównawcze wskazują na wzrostowe tendencje w zakresie badanych wskaźników w skali całej UE. Tempo wzrostu wydajności pracy w rolnictwie w dominującej części krajów było większe niż w pozostałych sektorach gospodarki. Nastąpił spadek udziału sektora rolnego w zatrudnieniu ogółem, co widoczne jest zwłaszcza pośród nowych państw UE. Jednocześnie w wielu z nich tempo wzrostu wydajności pracy w rolnictwie i gospodarce ogółem było najwyższe. Przyczyniło się to do zmniejszenia skali zróżnicowania między krajami UE w tym zakresie. Niemniej dysproporcje, zwłaszcza pomiędzy nowymi państwami członkowskimi a krajami UE-15, są nadal duże.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0831ceeb-c210-4042-99c5-ddd7962fdf62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.