PL EN


2017 | 21 | 101-116
Article title

Geopolityka rosyjskich specsłużb- wpływ środowiska siłowego na ideę imperialnej Rosji

Content
Title variants
EN
Geopolitics of Russian secret services – impact of siloviki on ideology of imperial Russia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rosyjskie służby specjalne to filar stabilizacji systemu politycznego w Rosji, jak również istotny fundament antyzachodniej, imperialnej idei geopolitycznej. Etyka specsłużb, specyficzna wizja świata „nie-rosyjskiego”, jako stwarzającego permanentne zagrożenia wywiadowcze, wpisuje się w antyzachodnią linię geopolitycznej retoryki władz na Kremlu. Specsłużby jako filar antyzachodniej retoryki geopolitycznej nie tylko konsolidują imperialną wizję Rosji jako hegemona w przestrzeni postsowieckiej, lecz również wpisują się w rosyjski mit służb jako elity zdolnej zabezpieczyć imperialną pozycję Rosji. W kontekście imperialnej geopolityki służby specjalne, ich wartości, korporacyjna kultura oraz etyka, stanowią ważne zaplecze polityczne i ideologiczne władzy w Rosji, która dyskontuje potencjał służb specjalnych na poczet realizacji celów polityki wewnętrznej, jak również zagranicznej
EN
In the article author analyzes the impact of siloviki on the main ideological orientation of Russian imperial geopolitics. Siloviki are the main group that supports the antiWestern ideology at Kremlin. Moreover they are still perceived as a nobility, the elite in Russian political system. They are also important in maintaining the stability of the Russian political regime. In the article Russian secret services are analyzed as an ideologically powerful group that exerts influence not only on ideology but also on the society. They are also understood as the main tool of reaching the political priorities of Russian Federation in the international environment. The article emphasizes that the siloviki are the main ideological background of the anti-Western Vladimir Putin’s rhetoric.
Year
Volume
21
Pages
101-116
Physical description
Contributors
 • Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
References
 • Bateman, A., 2014, The Political Influence of the Russian Security Services, The Journal of Slavic Military Studies, 27(3).
 • Borogan, I., Sołdatow, A., 2011, Новое дворянство. Очерки истории ФСБ, United Press, Moskwa.
 • Druzenko, G., 2009, Геополитика от Патриарха: Царство Небесное vs «Русский мир, Зеркало недели, 44(772),
 • Dugin, A., 1997, Oсновы геополтики, Arktogea, Moskwa.
 • Ebel, R.E., 2009, The Geopolitics of Russian Energy: Looking Back, Looking Forward, Center for Strategic & International Studies, Washington D.C.
 • Krysztanowskaja, O., White, S., 2003, Putin’s Militocracy, Post-Soviet Affairs, 19(4).
 • Menkiszak, M. (red.), 2015, Późny Putin. Koniec rozwoju. Koniec stabilności, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa
 • O’Grady, B., 2009, Clan Wars, Confluence Investment Management, http://www.raymondjames.com/markpalios/pdfs/091123_weekly_report.pdf.
 • Parland, T., 2005, The Extreme Nationalist Threat in Russia. The Growing Influence of Western Rightist Ideas, Routledge Curzon, London and New York.
 • Sixsmith, M., 2010, Putin’s Oil: The Yukos Affair and the struggle for Russia, Continuum, New York.
 • Staar, R., 2004, Siloviki Inside, Perspective, vol. XVI, https://www.bu.edu/iscip/vol14/Staar.html.
 • Wasiuta, O., 2016, Geneza pojęcia i zmiany podejścia do wojny hybrydowej w zachodnim dyskursie politycznym i wojskowym, Przegląd Geopolityczny, t. 17, s. 26-40.
 • Weir F., 2003, KGB Influence still felt in Russia, 2003, The Christian Science Monitor, http://www.csmonitor.com/2003/1230/p06s01-woeu.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08399e67-3802-427c-8dbc-8d1ca5b31b3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.