PL EN


2010 | 1(15) | 113-124
Article title

Gry zespołowe jako efektywna forma rekreacji fizycznej

Authors
Content
Title variants
EN
Sport games as an efficient form of physical recreation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter przeglądowy. Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu dokonano analizy struktury aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa oraz tendencji przemian w tym zakresie. Omówiono również przyczyny i skutki narastającej hipokinezji – zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Poruszono w sposób szczególny zagadnienie istoty i wartości gier zespołowych, jako doskonałej formy rekreacji fizycznej w życiu człowieka. Szczególną uwagę zwrócono na walory biologiczno-zdrowotne, społeczno-kulturowe i psychomotoryczne gier zespołowych w wychowaniu młodzieży do rekreacji fizycznej. Sformułowano także kilka postulatów dotyczących problemów społecznych, programowych i polityki w zakresie popularyzacji tych dyscyplin sportowych w powszechnej rekreacji fizycznej.
EN
This article has a form of a review. The analysis of the physical activeness of Polish society and the change tendencies in this matter has been conducted on the basis of the reference books available. The reasons and consequences of the increasing tendency towards hypokinesia, especially amongst children and adolescents, has been also discussed. The focus has been put on the notion of the sport games’ value as an excellent form of physical recreation in a person’s life. A special attention has been given to the biological-health, social-cultural and physical-motor aspects of sport games in the children’s and adolescents’ physical education. Some postulates have been formulated that concern social issues, programmes and policy of popularization of those sport disciplines in the general physical education.
Year
Issue
Pages
113-124
Physical description
Dates
printed
2010-06
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Astrand P.O. 1952. Experimental studies on physical working capacity in relation to sex and age. Copenhagen: Ejmar Munksgaard.
 • Astrand P.O. 1992. Dzieci i młodzież, zdolności wysiłkowe, rozwój fizyczny. "Sport Wyczynowy" nr 5–6.
 • Drabik J. 1995. Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Cz. 1. Gdańsk: AWF. ISBN 83-85968-56-3.
 • Grabowski H. 1997. Teoria fizycznej edukacji. Warszawa: WSiP. ISBN 83-02-06660-5.
 • Jedynak S. (red.). 1994. Mały słownik etyczny. Bydgoszcz: Branta. ISBN 83-900872-5-1.
 • Kamiński A. 1965. Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza. Wrocław i in.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kučera M. 1980. Analiza spontanicznych czynności ruchowych u dzieci. "Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" nr 1.
 • Malinowski A. 1987. Norma biologiczna a rozwój somatyczny człowieka. Warszawa: Instytut Związków Zawodowych. ISBN 83-202-0577-8
 • Naglak Z. 1994. Zespołowe gry sportowe jako zjawisko społeczne. W: Zespołowe gry sportowe w wychowaniu fizycznym i sporcie. Wrocław: AWF. ISBN 83-85279-73-3
 • Raczek J. 1986. Motoryczność człowieka: poglądy, kontrowersje i koncepcje. W: Motoryczność dzieci i młodzieży. Katowice: AWF.
 • Osiński W. 1996. Zarys teorii wychowania fizycznego. Podręczniki, nr 47. Poznań: AWF. ISBN 83-86336-22-6
 • Osiński W. 2003. Antropomotoryka. Podręczniki, nr 49. Poznań: AWF. ISBN 83-88923-22-6.
 • Ossowska M. 1986. Ethos rycerski i jego odmiany. Warszawa: PWN.
 • Przewęda R. 1985. Uwarunkowania poziomu sprawności motorycznej polskiej młodzieży szkolnej. Z warsztatów badawczych. Warszawa: AWF.
 • Przewęda R. 1994. Środowiskowe uwarunkowania motoryczności człowieka. W: Motoryczność człowieka – jej struktura, zmienność i uwarunkowania. Monografie, Podręczniki, Skrypty, nr 310. Poznań: AWF.
 • Przewęda R. 2002. Jak się zmienia kondycja fizyczna polskiej młodzieży? "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" nr 6–7.
 • Romanowski W., Eberhard A. 1972. Profilaktyczne znaczenie zwiększonej aktywności ruchowej człowieka. Warszawa: PZWL.
 • Strzyżewski S. 1990. Proces wychowania w kulturze fizycznej. Warszawa: WSiP. ISBN 83-02-02154-7.
 • Szopa J., Mleczko E., Żak S. 2000. Podstawy antropomotoryki, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11946-2.
 • Trześniowski R. 1981. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna młodzieży szkolnej w Polsce. Warszawa: Sejmik Kultury Fizycznej, PAN.
 • Winiarski R. 1989. Wstęp do teorii rekreacji. Wydawnictwo Skryptowe, nr 100. Kraków: AWF.
 • Zdebska H. 2008. Istota i wartości zespołowych gier sportowych. Studia i Monografie, nr 49. Kraków: AWF. ISBN 978-83-89121-78-3.
 • Żak S. 1991. Zdolności kondycyjne i koordynacyjne dzieci i młodzieży z populacji wielkomiejskiej na tle uwarunkowań somatycznych i aktywności ruchowej. Cz. 1 i 2. Wydawnictwo Monograficzne, nr 43. Kraków: AWF.
 • Żak S. 2004. Gry zespołowe szansą przeciwdziałania społecznym patologiom wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W: Różne formy współzawodnictwa sportowego jako środek przeciwdziałania zjawiskom patologicznym u dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo BK. ISBN 83-89829-25-8.
 • Żak S., Koźmin A. 1997. Uwarunkowania rodzinne jako determinanty poziomu koordynacji i sprawności technicznej u młodych piłkarzy nożnych. Piłka Nożna – Teoria i Praktyka. Biała Podlaska: Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu; Warszawa: AWF.
 • Żak S., Szopa J. 1989. Poziom rozwoju motorycznego dzieci i młodzieży z wybranych szkół Krakowa w roku 1983 na tle norm dla makroregionu południowo-wschodniego w latach 1973–1974. "Rocznik Naukowy AWF Kraków" t. 23.
 • Żak S., Szopa J. 2001. Effects of diversified motor activity on the level of motor fitness in children and youth from Cracow (Poland). "Journal of Human Kinetics" vol. 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-083d04f0-b5a4-475e-862e-845969836f69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.