PL EN


2014 | 197 | 182-194
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w Polsce

Content
Title variants
EN
Spatial Variability of Contreacts Active Forms of Unemployment in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Continued from the start of the 1990s. a high level of unemployment remains in centre of the interest among many researchers of various scientific disciples. Attempting to determine the intensity of the determinants of the phenomenon, especially the impact of various forms of aid is addressed to persons without work. In the article we submit the spatial analysis of selected instruments which help unemployed persons and unemployment rates in their intensity.
Year
Volume
197
Pages
182-194
Physical description
Contributors
References
  • Frodyna K.: Zmiany na rynku pracy w ujęciu wojewódzkim. "Wiadomości Statystyczne" 2008, nr 3.
  • Gałecka E.: Zastosowanie funkcji dopasowań do analizy efektywności rynku pracy. "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 10.
  • Bezrobocie rejestrowane. Wydawnictwa z różnych lat okresu 1990-2010. GUS, Warszawa.
  • Kostrzewska I., Pawełek B.: Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym. "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 10.
  • Newell A., Pastore F., Socha M.: Niektóre czynniki kształtujące regionalną strukturę bezrobocia w Polsce. "Ekonomista" 2000, nr 6.
  • Podogrodzka M.: Regionalny indeks jakości zasobu bezrobotnych w Polsce w latach 1990-2010. "Polityka Społeczna" 2012, nr 2.
  • Tokarski T., Kwiatkowski E.: Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2005. "Ekonomista" 2007, nr 4.
  • Tokarski T.: Regionalne zróżnicowanie rynku pracy. "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 11.
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2004. Nr 99, poz. 1001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-084faf64-556a-4b48-8c30-101f04adad24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.