PL EN


2016 | 1(28) | 291-304
Article title

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw na rynkach pozaeuropejskich

Content
Title variants
EN
Investment activity of polish companies on non-europeans markets
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rynki pozaeuropejskie, reprezentujące dawne tzw. kraje rozwijające się, stanowią ważny i atrakcyjny obszar działalności gospodarczej zarówno dla krajów wysoko, jak i średnio rozwiniętych. Do grona dotychczasowych „tradycyjnych” inwestorów w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej, a więc przedsiębiorstw amerykańskich i zachodnioeuropejskich, dołączyli już liderzy azjatyccy, a więc Chiny i Indie, których obecność jest widoczna zwłaszcza w Afryce. W ślad za nimi pojawiają się inwesto-rzy ze średnio rozwiniętych gospodarek, w tym z Polski. Najbardziej obiecujące dla polskiego kapitału, jak się wydaje w obecnej sytuacji światowej, są dziś rynki afrykańskie. Inwestycje zagraniczne w Afryce to obecnie trend ogólnoświatowy. Przyczynia się do tego coraz bardziej stabilna sytuacja polityczna w Afryce Subsaharyjskiej oraz ożywienie gospodarcze po wielu latach rozlicznych problemów. Nowa sytuacja w tej części świata uwidacznia się w postawie tutejszych rządów, które są skłonne, jak nigdy dotąd, współpracować z zagranicznymi partnerami. To także wyzwania dla rządzących w krajach średnio rozwiniętych, których działania powinny uwzględniać potrzeby logistyczne i finansowe potencjalnych inwestorów w celu udanej ekspansji.
EN
Non-European markets, mostly represented by former developing countries, make an important and attractive area for economic activities of high and medium developed economies. So far “traditional” exporters to Africa, Asia and Latin America (US and west-European companies) are today accompanied by Chinese and Indian firms, which are active mostly in Africa. They are followed by central European investors, including Polish ones. Today for Polish companies African markets are the most attractive. Foreign direct investments in Africa make the main world bulk of FDI now. The reason is political stabilization in Sub-Saharan Africa and economic boom after many years of bad situation. Also African ruling classes are willing to cooperate with foreign capital. It makes a challenge for the governments of medium developed countries, like Poland, to support logistic and financial needs of own potential investors.
Year
Issue
Pages
291-304
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Broadman, H.G. (2008). China and India go to Africa: New deal in the developing world, „Foreign Affairs” nr 2.
 • Dunning, J.H. (1981). International production and multinational enterprise, Allen and Unwin, London. ISBN 978-1138007840.
 • Gudowski, J. (2013). Współczesne systemy gospodarcze. W: S. Marciniak (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, PWN, Warszawa. ISBN 978-83-01-17250-3.
 • GUS (2013). Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2011 roku, Warszawa.
 • Harrison, L.E. (2001). To modernize some have to change their culture, „International Herald Tribune”, March 1.
 • Karaszewski, W. (2013) (red.). Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą – czynniki i skutki, PWE, Warszawa. ISBN 9788320820997.
 • Landes, D.S. (2000). Bogactwo i nędza narodów, Muza SA, Warszawa. ISBN 8372004536.
 • NBP (2013). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 roku, Warszawa.
 • North, D. (1993). World Bank Report, Washington DC.
 • North, D.C. (1994). The historical evolution of policies, „International Review of Law and Economics”.
 • Piasecki, R., Dlaczego naszym firmom jest trudniej za granicą, „Dziennik Gazeta Prawna” z dn. 16.07.2014 r.
 • Piasecki, R., Gudowski, J. [2015(a)]. Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych przedsiębiorstw pochodzących z rynków wschodzących, „Journal of Modern Science” nr 1. ISSN 1734-2031.
 • Piasecki, R., Gudowski, J. (2014), Foreign direct investments of multinational enterprises from emerging economies. W: M. Sitek, M. Łęski (red.), Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century, WSGE Józefów. ISBN 9788362753536.
 • Piasecki, R., Gudowski, J. [2015(b)]. The potential role of foreign capital in development of Sub-Saharan Africa. W: M. Ząbek (red.), Sustainable development in Sub- Saharan Africa, University of Iringa-University of Warsaw.
 • Porter, M.E. (1991). The competitive advantage of nations, MacMillan Press, London.
 • Schumacher, E.F. (2013). Małe jest piękne (Glasgow 1973), tłum. pol. Wyd. Aletheia, Warszawa. ISBN 9788362858453.
 • UNCTAD (2014), World investment report 2013. Towards a new generation of investment policies, United Nations, New York–Geneva.
 • Vernon, R. (1966). International investment and international trade in the product cycle, „The Quarterly Journal of Economics”, Issue 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0856ea71-0e96-4359-b2f4-cbf2bc8e61d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.