Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 176 | 122-132

Article title

Początki polityki pieniężnej na ziemiach polskich

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The Beginnings of the Monetary Policy in Polish Land

Year

Volume

176

Pages

122-132

Physical description

Contributors

References

 • H. Cywiński: Z dziejów pieniądza na świecie. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986, s. 23 i n.
 • A. Dylewski: Historia pieniądza na ziemiach polskich. Wyd. Carta Blanca, Warszawa 2011, s. 10-15.
 • H. Cywiński: Dziesięć wieków pieniądza polskiego. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1987, s. 6.
 • R. Grodecki: Polityka pieniężna Piastów. Wyd. Avalon, Kraków 2009, s. 3.
 • S. Suchodolski: Spór o początki mennictwa w Czechach i w Polsce. "Wiadomości Numizmatyczne" 1998, nr XLII, z. 1-2, s. 5-20.
 • R. Kiersnowski: Początki pieniądza polskiego. Wiedza Powszechna, Warszawa 1962, s. 147.
 • W. Morawski: Dzieje gospodarcze Polski. Difin, Warszawa 2011, s. 11.
 • Z. Żabiński: Systemy pieniężne na ziemiach polskich. Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1981, s. 34.
 • R. Kiersnowski: Pieniądz kruszcowy w Polsce średniowiecznej. PWN, Warszawa 1960, s. 305.
 • T. Kałkowski: Tysiąc lat monety polskiej. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, s. 49.
 • G. Wójtowicz, A. Wójtowicz: Historia monetarna Polski. Wyd. Twigger, Warszawa 2003, s. 24.
 • S. Suchodolski: Mennictwo polskie w XI i XII wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1983, s. 111.
 • H. Cywiński: Pieniądz. Przegląd encyklopedyczny. Wyd. KeyText, Warszawa 1992, s. 168-169.
 • R. Kiersnowski: Pradzieje grosza. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975, s. 16-17. 29 W. Morawski: Wzrost oparty na przemianach instytucjonalnych i demograficznych w XII-XV wieku. W: Polskie osiągnięcia gospodarcze. Red. J. Kaliński. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 26.
 • Kosmasa Kronika Czechów. PWN, Warszawa 1968, s. 165.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-08593d40-6b1b-4074-bb2c-73b3bed58d46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.