PL EN


2019 | 33 | 181-191
Article title

O korzyściach z nauczania oraz uczenia się języka polskiego jako obcego (wyniki sondażu)

Content
Title variants
EN
On the advantages of teaching and learning Polish as a foreign language (results of the survey)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie stanowi kontynuację badań opinii na temat pozycji języka polskiego w świecie. Przeprowadzono je wśród 664 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Śląskiej. Artykuł dotyczy pytań otwartych: „Dlaczego obcokrajowcy uczą się języka polskiego?” oraz „Czy Polska może mieć jakieś korzyści z faktu, że inni znają nasz język i posługują się nim?”. Respondenci dostrzegają utylitarną, marketingową, ale i poznawczą wartość języka, jako klucza do kultury, tradycji i mentalności. Popularyzację polszczyzny wśród obcokrajowców uznają za pożyteczną dla wizerunku kraju i dla rozwoju gospodarczego. Ankieta pokazuje zróżnicowanie w poglądach na potencjał ekonomiczny języka i kultury, związane w pewnym stopniu z profilem i kierunkiem studiów.
EN
The article continues discussion of the results of the attitude research conducted among students of the Jagiellonian University, University of Wrocław, AGH University of Science and Technology, Silesian University of Technology. This paper examines two open-ended questions of the survey: 1) what is the main motivation of foreigners for learning Polish (from the point of view of native speaker); 2) whether the fact that foreigners speak our language provides any real benefits to us. The respondents realise not only practical, market but also symbolic value of language. In students’ opinion language gives a huge insight into culture and tradition, it is considered to impact on image of the country and its economic development. The attitudes of the students towards language seemed to be related to some degree with their field of study.
Year
Issue
33
Pages
181-191
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
 • Bartmiński J. (red.) 2006: Język, wartości, polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Czeniek A. 2015: Język polski mniej lub bardziej dziedziczony. Czynniki wpływające na kompetencję językową dzieci polskich emigrantów, Poradnik Językowy 8, 90–100.
 • Fleischer M. 2003: Stabilność polskiej symboliki kolektywnej, [w:] Bartmiński J. (red.), Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 107–143.
 • Lipińska E. 2015: Postawy młodzieży polonijnej wobec języka ojczystego i tożsamości etnicznej, Poradnik Językowy 8, 73–89.
 • Łobos A. 2003: Znaczenie pojęć język i państwo dla współczesnych studentów, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LIX, 169–175.
 • Miodunka W. 2016: Znajomość polszczyzny wśród cudzoziemców niepolskiego pochodzenia. O potrzebie metodologii badań, Poradnik Językowy 8, 45–60.
 • Miodunka W. 2017: O potrzebie opisu i kształtowania świadomości językowej współczesnych Polaków, Język Polski XCVII, 3, 5–18.
 • Pawłowski A. 2015: Promocja języka polskiego — między lingwistyką a marketingiem, Poradnik Językowy 8, 143–155.
 • Pawłowski A. 2017: Odmiana nazw niektórych firm i produktów jako przedmiot polityki językowej, Język Polski XCVII, 3, 35–47.
 • Pisarek W. 2003: Wybory słów sztandarowych jako kryterium stratyfikacji społeczeństwa, [w:] Bartmiński J. (red.), Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 87–106.
 • Sagan-Bielawa M. 2017: Polszczyzna (nie tylko) dla Polaków. Pozycja języka w świecie w opinii studentów, Język Polski XCVII, 3, 19–34.
 • SJP PWN — Słownik języka polskiego PWN [16.03.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0859542b-bf01-4e67-9c0b-3de40c1fd018
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.