PL EN


2016 | 52 | 1(207) | 149-162
Article title

Ocena humanistyki w świetle wyzwań Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Content
Title variants
EN
Evaluating Humanities in light of the Challenges of the National Programme for the Development of Humanities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówione są wyzwania stojące przed realizacją programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Prezentowane zagadnienia odnoszą się do aktualnej edycji realizowanej w 2015 roku. Artykuł prezentuje trzy problematyczne kwestie, które wynikają z polityki naukowej realizowanej w Polsce: (1) sposób odróżniania dyscyplin humanistycznych od dyscyplin z nauk społecznych; (2) sposób oceny dorobku kierownika projektu w naukach humanistycznych oraz (3) interpretowanie terminu „narodowy” w nazwie ministerialnego programu. Zakończenie artykułu omawia konsekwencje polityki naukowej koncentrującej się na fi nansowaniu projektów a nie na fi nansowaniu długoletnich badań.
EN
The article discusses the challenges of the Ministry of Science and Higher Education’s programme in Poland, i.e. the National Programme for the Development of Humanities. It describes the regulations on the basis of which the programme has been conducted in 2015. In accord with the current form of the programme, the paper presents three issues that result from the research policy in Poland: (1) how disciplines in the humanities and in the social sciences can be differentiated, (2) how the output of the Principal Investigator in the humanities can be evaluated, and (3) how the term ‘national’ in the name of programme can be interpreted. The article concludes with a discussion of the consequences of fi nancing research in the form of research projects rather than in the 14form of scholarships for research.
Year
Volume
52
Issue
Pages
149-162
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
 • Borkowska G., 2015, Kryzys humanistyki, kryzys NPRH czy kryzys zaufania?, „Nauka” 1: 83–91.
 • Chavarro D., Tang P., Rafols I., 2014, Interdisciplinarity and research on local issues: evidence from a developing country, “Research Evaluation” 233: 195–209.
 • Frodeman R., Mitcham C., 2007, New Directions in Interdisciplinarity: Broad, Deep, and Critical, “Bulletin of Science, Technology and Society” 276: 506–514.
 • Hicks D., Wang J., 2011, Coverage and overlap of the new social sciences and humanities journal lists, “Journal of the American Society for Information Science and Technology” 622: 284–294.
 • Pormann P.E., 2015, Interdisciplinarity Inside Manchester’s ‘arts lab’, “Nature” 525.7569: 318–319, http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7569/index.html, dostęp: 16.10.2015.
 • King J., 1987, A review of bibliometric and other science indicators and their role in research evaluation, “Journal of Information Science” 135: 261–276.
 • Komunikat, 2015, Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, M. P. 2015 poz. 145.
 • Kulczycki E., Rozkosz E., Drabek A., 2015, Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych, „Kultura i Edukacja” 1071: 149–172.
 • Larsen P.O., von Ins M., 2010, The rate of growth in scientific publication and the decline in coverage provided by Science Citation Index, “Scientometrics” 843: 575–603.
 • Luukkonen T., 2002, Research evaluation in Europe: state of the art, “Research Evaluation” 112: 81–84.
 • MNiSW, 2015a, Drugi 1b, konkurs NPRH – Konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki – moduł „Tradycja” 1.b NPRH – 2015 r., http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-realizacje-projektow-w-narodowym-programie-rozwoju-humanistykimodul-tradycja-1-b-nprh-2015-r.html, dostęp: 7.09.2015.
 • MNiSW, 2015b, Innowacyjność i interdyscyplinarność – rusza moduł „Rozwój” w ramach NPRH, http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/innowacyjnosc-i-interdyscyplinarnosc-ruszamodul-rozwoj-w-ramach-nprh.html, dostęp: 7.09.2015.
 • MNiSW, 2015c, Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki – konkurs modułu „Umiędzynarodowienie” 3.a., https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-narodowym-programie-rozwojuhumanistyki-konkurs-modulu-umiedzynarodowienie-3-a.html, dostęp: 7.09.2015.
 • MNiSW, 2015d, Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki – konkurs modułu „Umiędzynarodowienie” 3.b., https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-narodowym-programie-rozwojuhumanistyki-konkurs-modulu-umiedzynarodowienie-3-b.html, dostęp: 7.09.2015.
 • MNiSW, 2015e, Pierwszy 1a, konkurs NPRH – Konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki – moduł „Tradycja” 1.a NPRH – 2015 r., http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-realizacje-projektow-w-narodowym-programie-rozwoju-humanistykimodul-tradycja-1-a-nprh-2015-r.html, dostęp: 7.09.2015.
 • MNiSW, 2015f, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, http://nprh.org, dostęp: 7.09.2015.
 • MNiSW, 2015g, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: Rozwój 2.b., http://nprh.org/aktualnaedycja/rozwoj-2-b/, dostęp: 7.09.2015.
 • NCN, 2015, Panele NCN, https://www.ncn.gov.pl/fi nansowanie-nauki/panele-ncn, dostęp: 16.10.2015.
 • Nycz R., 2015, NPRH dziś – i cokolwiek dalej…, „PAUza” 309: 1–2.
 • Ochsner M., Hug S.E., Daniel H.-D., 2012, Indicators for Research Quality for Evaluation of Humanities Research, “Bibliometrie Praxis Und Forschung” 1: 1–17.
 • Ochsner M., Hug S.E., Daniel H.-D., 2013, Four types of research in the humanities: Setting the stage for research quality criteria in the humanities, “Research Evaluation” 222: 79–92.
 • Rozporządzenie, 2011, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz. U. 2011 nr 179 poz. 1065.
 • Rozporządzenie, 2012, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, Dz. U. 2012 poz. 877 ze zm.
 • Sahu S.R., Panda K.C., 2014, Does the multi-authorship trend influence the quality of an article?, “Scientometrics” 983: 2161–2168.
 • Schmoch U., Schubert T., Jansen D., Heidler R., von Görtz R., 2010, How to use indicators to measure scientific performance: a balanced approach, “Research Evaluation” 191: 2–18.
 • Schoenberger E., 2001, Interdisciplinarity and social power, “Progress in Human Geography” 253: 365–382.
 • Van Noorden R., 2015, Interdisciplinary research by the numbers, “Nature” 525.7569: 306–307, http://www.nature.com/polopoly_fs/1.18349!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/525306a.pdf, dostęp: 16.10.2015.
 • Wrzosek W., 2014, Jak fi nansować humanistykę, „Forum Akademickie” 7–8, https://forumakademickie.pl/fa/2014/07-08/jak-fi nansowac-humanistyke/, dostęp: 16.10.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-085bcffb-e385-4641-b22d-2050192c7e31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.