PL EN


2012 | 1 | 24-33
Article title

Społeczne oddziaływanie inwestycji prywatnych i publicznych w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The Social Influence of Private and Public Investments in Poland
Year
Issue
1
Pages
24-33
Physical description
Dates
published
2012-01-10
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
References
 • Badania koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2012 r., (2012), Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Balicki W., (2006), Makroekonomia, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
 • Begg D., Fischer S., Dornbubusch R., (2007), Makroekonomia, Wydanie IV zmienione, Warszawa: PWE.
 • Borowiecki R., red., (1998), Problemy inwestowania i rynku nieruchomości, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Borowska-Kwasik Z., (1997), Gospodarstwo domowe [w:] Elementarne zagadnienia ekonomii, Milewski R., red., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bywalec Cz., (2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czarny B., Rapacki R., (2002), Podstawy ekonomii, Warszawa: PWE.
 • Duda S., (2003), Determinanty dochodu narodowego [w:] Zarys ekonomii, Duda S., Kuśpit J., Mamcarz H., i inni, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Encyklopedia Prawa Skarbiec. Biz, http://www.skarbiec.biz/haslo/431/, [18.07.2012].
 • Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu 2012, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/_files_/aktualnoci/2012/raport-_22_02_2012/raport_fin_pub_2012.v1.pdf.
 • Hajkiewicz-Górecka M., (2007), Inwestycje przedsiębiorstw [w:] Ekonomia od A do Z, Sztaba S., red., Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o.
 • Hall R.E., Taylor J.B., (1997), Makroekonomia Teoria, funkcjonowanie i polityka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Informacja na temat nakładów inwestycyjnych w 2011 roku, (2012), Ministerstwo Gospodarki Departament Strategii i Analiz, http://www.mg.gov.pl.
 • Jajuga T., (2006), Analiza inwestycji w przedsiębiorstwie [w:] Jajuga T., Jajuga K., Inwestycje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kamershen D.R., McKenzi R.B., Nardinelli C., (1991), Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność.
 • Krajewska A., (2005), Budżet państwa. Polityka fiskalna [w:] Milewski R., Kwiatkowski E., red., Podstawy ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Luenberger G.H., (2009), Teoria inwestycji finansowych [za:] Flejterski S., Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów [w:] Flejterski S., Świecka B., red., Element finansów i bankowości, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Mały rocznik statystyczny (2011), Warszawa: GUS.
 • Michalski G., (2011), Leksykon zarzadzania finansami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski, (2011), Warszawa: Opracowania NBP, www.nbp.pl.
 • Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, (2011), Warszawa: GUS.
 • Noga M., (1994), Państwo a inwestycje w gospodarce rynkowej - z uwzględnieniem procesu transformacji, Wrocław: Dolnośląska Oficyna Wydawnicza.
 • Noga M., (2009), Makroekonomia, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Nowak E., Pielechaty E., Poszwa M., (1999), Rachunek opłacalności inwestowania, Warszawa: PWE [za:] Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Nowy słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, (2004), Warszawa-Szczecin: Wydawnictwo Znicz.
 • Orłowski T., (1998), Nowy leksykon ekonomiczny, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.
 • Owsiak S., (2002), Podstawy finansów, Warszawa: PWE.
 • Pastusiak R., (2003), Ocena efektywności inwestycji, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Redel D., (2008), Charakterystyka wydatków budżetu państwa [w:] Marecki K., red., Podstawy finansów, Warszawa: PWE.
 • Siemińska E., (2011), Rynek nieruchomości jako miejsce lokowania kapitału [w:] Siemińska E., red., Inwestowanie na rynku nieruchomości, Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Stanlake G.F., (1992), Podstawy ekonomii, Warszawa: ydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IV kwartale 2011 r., (2012), www.nbp.pl.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych w 2011 r., (2012), www.gus.gov.pl.
 • Towarnicka H., (2004), Strategia inwestycyjna rzedsiębiorstwa, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Wilimowska Z., Wilimowski M., (1998), Zarządzanie finansami, cz. III, Efektywność i finansowanie inwestycji, Bydgoszcz: Wydawnictwo TNOIK.
 • Woźniak B., (2008), Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finansowego [w:] Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., red., System finansowy w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 • www.gazetaprawna.pl [18.07.2012].
 • www.nik.gov.pl [18.07.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0860f3bc-bce0-4116-b111-f5875c2295b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.