PL EN


2018 | 6 | 44-51
Article title

Tak się zdarza – o pisarstwie Ewy Nowackiej

Content
Title variants
EN
„It so happens” – about writing of Ewa Nowacka
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Ewa Nowacka occupies an important place among the contemporary Polish writers and her prose works for young recipients, extensive as far as various subjects and genres are concerned, contain many inventive, unique concepts and writing ideas. Nowacka is, first of all, the author of novels of manners and historical ones, in which the writer presents her imagination, her aspiration for the reconstruction of life of manners, cultural life, concern for noticing concrete things, details, which are the background of experience of a young character who struggles with eternal, archetypical problems, the universalism and psychologism of which is the strong point of the author’s writing. The recipient of Ewa Nowacka’s works notices that characters create their destiny through ordinary struggle, that it is necessary to mythologize the existence in order to understand the world.
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Baluch Alicja, Archetypy literatury dziecięcej, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1992.
 • Baluch Alicja, Od form prostych do arcydzieła. Wykłady, prezentacje, notatki, przemyślenia o literaturze dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.
 • Bolek Irena, Przymiarki do dorosłości, „Nowe Książki” 1997, nr 11, 66−68.
 • Campbell Joseph, Bohater o tysiącu twarzy, przeł. Andrzej Jankowski, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Campbell Joseph, Potęga mitu: rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, przeł. Ireneusz Kania, Znak: Signum, Kraków 2004.
 • Dudek Zenon Waldemar, Psychologia mitów greckich, Eneteia, Warszawa 2015.
 • Estés Clarisa Pinkola, Biegnąca z wilkami. Archetyp dzikiej kobiety w mitach i legendach, przeł. Agnieszka Cioch, Wydawnictwo ZYSK I S-KA, Poznań 2015.
 • Hillman James, Kod duszy, przeł.. Jerzy Korpanty, Larum, Warszawa 2014.
 • Krajewska Anna Maria, Syndrom „Potulnej”, „Guliwer” 1997, nr 6, s. 33−35.
 • Lebecka Hanna, Bożęta i Emilia, „Nowe Książki” 1996, nr 1, s. 27−28.
 • Leszczyński Grzegorz, Kompleks mentora. Powieść dla młodzieży u schyłku tysiąclecia, [w:] Sezamie otwórz się. Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą, red. Alicja Baluch, Kazimierz Gajda, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, s. 52−56.
 • Leszczyński Grzegorz, Twarzą w twarz, „Guliwer” 1998, nr 1, s. 34−36.
 • Miernik Agnieszka, O prozie literackiej Ewy Nowackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010.
 • Molicka Maria, Biblioterapia i bajkoterapia, Media Rodzina, Poznań 2011.
 • Nosal Benedykt, Tworzę literaturę zwykłego dnia, „Przegląd Kulturalny” 1983, nr 4, s. 11.
 • Nowacka Ewa, As w rękawie, Siedmioróg, Wrocław 1997.
 • Nowacka Ewa, Emilia z kwiatem lilii leśnej, Siedmioróg, Wrocław 1995.
 • Nowacka Ewa, Małe kochanie, wielka miłość, Siedmioróg, Wrocław 1999.
 • Nowacka Ewa, Miłość, psiakrew, Ossolineum, Wrocław 2001.
 • Świerczyńska-Jelonek Danuta, Różne światy powieści Ewy Nowackiej, „Guliwer” 2004, nr 3, s. 5−13.
 • Wais Jadwiga, Ścieżki baśni. Symboliczne wędrówki do wnętrza duszy, Eneteia, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0862d452-d2f5-47d0-a47b-cd4c3cdfeba0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.