PL EN


Journal
2014 | 10 | 2 | 141-151
Article title

BARRIERS LIMITING THE DEVELOPMENT OF INTERMODAL TRANSPORT IN POLAND - THE PERSPECTIVE OF BUSINESSES AND PUBLIC ADMINISTRATION

Selected contents from this journal
Title variants
PL
BARIERY OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE Z PERSPEKTYWY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ ŚRODOWISKA BIZNESOWEGO
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The purpose of this article is to identify the barriers resulting in poor use of intermodal transport in Poland and to indicate the actions currently taken by public administration and businesses to change this unfavourable situation, such as creation of the Intermodal Transport Council at the Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy or the planned creation of Polish Intermodal Transport Cluster. Methods: The article focuses on an expert analysis of the barriers limiting the development of intermodal transport in Poland. The author presents the results of selected research projects implemented by him and financed from the funds of the European Union, and the outcomes of initiatives undertaken at the level of the European Union and of Polish government administration. Conclusions: The barriers limiting the development of intermodal transport in Poland presented in the article and the identified activities which are to change this unfavourable situation show how to cope with the challenges connected with the continuously growing volume of freight transport in Poland in a way that is economically viable and responsible towards the environment, the climate and man.
PL
Wstęp: Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja barier wpływających na niskie wykorzystanie transportu intermodalnego w Polsce, a także wskazanie obecnie podejmowanych na gruncie administracji publicznej oraz przedsiębiorstw działań mających na celu zmianę niekorzystnej sytuacji, np. powstanie Rady ds. transportu intermodalnego działającej przy Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, planowane utworzenie Polskiego Klastra Transportu Intermodalnego. Metody: Prezentowany artykuł koncentruje się na eksperckiej analizie barier ograniczających rozwój przewozów intermodalnych w Polsce. Autor przedstawił wyniki wybranych projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, których był realizatorem, inicjatyw podejmowanych na poziomie Unii Europejskiej oraz administracji rządowej w Polsce. Wnioski: Przedstawione w niniejszym artykule bariery ograniczające rozwój przewozów intermodalnych w Polsce oraz wskazane działania mające na celu odwrócenie tej niekorzystnej sytuacji, pokazują jak można podołać wyzwaniom związanym ze stale rosnącym wolumenem transportu towarowego w Polsce w sposób ekonomicznie opłacalny oraz odpowiedzialny wobec środowiska, klimatu i człowieka.
Journal
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
141-151
Physical description
Contributors
  • The Institute of Logistics and Warehousing (ILiM) Estkowskiego 6 61-755 Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-086b2aac-7ffa-4e9e-b144-ed6b4c9bb2a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.