PL EN


2013 | 4 | 2 | 372-377
Article title

Zastosowanie transferu energii rezonansu fluorescencji (FRET) w ilościowej metodzie oznaczania ekspresji genów na przykładzie sondy TaqMan

Content
Title variants
EN
The application of fluorescence resonance energy transfer (FRET) method for the quantitative determination of gene expression with using TaqMan probe
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
„Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) zajmuje bardzo ważne miejsce w badaniach biologii molekularnej. Wiele technik inżynierii biomedycznej wykorzystuje produkty tej reakcji do dalszych analiz. Real-Time PCR jest metodą opartą na klasycznej metodzie PCR. Mimo swojej krótkiej historii jej popularność i obszar zastosowania wciąż wzrasta. Jej głównymi zaletami jest większa czułość, precyzyjność oraz możliwość ilościowej oceny produktu w komórkach lub tkankach. Zjawisko transferu energii rezonansu fluorescencji (FRET) jest podstawą działania sondy TaqMan jako jednej z wielu wykorzystywanych do monitorowania przyrostu produktu amplifikacji w kolejnych cyklach reakcji. Celem niniejszej pracy był zwięzły opis metody z przedstawieniem jej najważniejszych zalet oraz możliwości zastosowania w praktyce na przykładzie badań prowadzonych w Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
EN
Polymerase chain reaction (PCR) takes a very important place in the study of molecular biology. Many biomedical engineering techniques use the products of this reaction for further analysis. Real-Time PCR is a method based on the classical method of PCR. Despite its short history, its popularity and area of use is still increasing. Its main advantages are high sensitivity, precision and the ability to quantitatively evaluate the product in cells or tissues. The phenomenon of fluorescence resonance energy transfer (FRET) is the basis of action TaqMan probe as one of many used for monitoring the growth of the product amplification in the subsequent reaction cycles. The aim of this study was brief description of the method with presentation of the most important advantages and possibilities of practical application as an example of research conducted at the Center for Applied Biotechnology and Basic Sciences.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
372-377
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
 • Ahmed F.E. (2002), Detection of genetically modified organisms in foods, „Trends in Biotechnology”, nr 5.
 • Bal J., red. (2007), Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej, Warszawa, ISBN: 978-83-01-14703-7.
 • Bubner B., Baldwin I.T. (2004), Use of real-time PCR for determining copy number and zygosity in transgenic plants, „Plant Cell Rep.”, nr 23.
 • Espy M.J., Uhl J.R., Sloan L.M., Buckwalter S.P., Jones M.F., Vetter E.A., Yao J.D.C., Wengenack N.L.,
 • Rosenblatt J.E., Cockerill III F.R., Smith T.F. (2006), Real-Time PCR in Clinical Microbiology: Applications for Routine Laboratory Testing, Clinical Microbiology Reviews.
 • Forster T. (1984), Zwischenmolekulare Energiewanderung und Fluoreszenz, „Ann Phys (Leipzig)”, nr 2.
 • Ginzinger D.G. (2002), Gene quantification using real-time quantitative PCR: An emerging technology hits the mainstream, „J. Mol. Endocrinol”, nr 30.
 • Lakowicz J.R. (1983), Principles of Fliorescence Spectroscopy, Plenum Press, New York, chapter 2.
 • Lie Y.S., Petropoulos C.J. (1998), Advances in quantitative PCR technology: 5' nuclease assays, „Current Opinion Biotechnol”, 9.
 • Mullis K.B. (1990), The unusual origin of the polymerase chain reaction, Sci Am.
 • Słomski R., red. (2008), Analiza DNA. Teoria i praktyka, Poznań, ISBN: 978-83-7160-496-6.
 • Węgleński P., Bartnik E., (2000), Genetyka molekularna, Warszawa, ISBN 830111830X.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0871389b-8e09-4405-a99f-48014d547bc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.