PL EN


2018 | Volume 32, Issue 2 | 175-185
Article title

Forms and Effects of Non-Payment and Tax Frauds in Poland Based on Selected Examples

Authors
Content
Title variants
PL
Formy i skutki niepłacenia oraz wyłudzania zwrotu podatku w Polsce na wybranych przykładach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podatki stanowią ważne źródło dochodów budżetu państwa, finansujących wydatki publiczne. Jednakże nie wszyscy podatnicy z różnych względów (ekonomicznych, politycznych czy religijnych) uczciwie je płacą. Cierpi na tym nie tylko budżet, ale również ci podatnicy, którzy nie uchylają się od obowiązku podatkowego i systematycznie płacą podatki. Gdyby bowiem nie istniało w różnych formach zjawisko niepłacenia podatków oraz wyłudzania ich zwrotu, to potencjalne opodatkowanie społeczeństwa mogłoby być niższe. Przedmiotem artykułu jest przybliżenie istoty podatków, ich funkcji i znaczenia, pokazanie głównych sposobów i form niepłacenia podatków, jak również unikania opodatkowania, w tym oszustw podatkowych. Głównym celem badawczym jest próba odpowiedzi na następujące pytania: Jaka jest skala niepłacenia przez podatników podatków w Polsce? Na czym polega zjawisko wyłudzania zwrotu podatku? Dlaczego zjawisko unikania opodatkowania i wyłudzania zwrotu podatku w największej mierze dotyczy podatku od towarów i usług, będącego głównym źródłem dochodów budżetowych? Uzyskane odpowiedzi pozwolą nie tylko wskazać przyczyny niepłacenia podatków, w tym oszustw podatkowych, ale również kierunki przeciwdziałania tym zjawiskom.
EN
Taxes are an important source of income to a state budget, from which public expenditure is financed. However, not all taxpayers are willing to pay them honestly for various reasons (economic, political or religious). Not only does the budget suffer from it, but also those taxpayers who do not avoid the fiscal obligation and regularly pay their taxes. For if various forms of the phenomenon of not paying taxes or extorting tax refund did not exist, a potential taxation of society could be lower. The article aims at describing the essence of taxes, as well as their function and importance; it aims at presenting the main ways and forms of not paying taxes and tax avoidance and evasion. The main research objective is to attempt an answer to the following questions: What is the essence and the economic-social content of tax? What is the scale of tax avoidance by taxpayers in Poland? What does the phenomenon of extortion of tax refund consist in? Why does the phenomenon of tax avoidance and extortion of tax refund concern mostly tax on goods and services? The answers to these questions will allow not only to indicate the reasons for tax avoidance and evasion, but also a policy for counteracting these phenomena.
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
References
 • 82 mld zł na fikcyjnych fakturach VAT w 2015 r. Tyle straciło państwo (2017, 11 września). Pozyskano z www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/fikcyjne-faktury-vat-podatek-wyludzenie-2015,37,0,2154021.htm1
 • Barszcz, M. (2010). Szara strefa. Raport na temat najczęstszych oszustw podatkowych. Warszawa: Business Centre Club.
 • Bessard, P. (2009). Tax burden and individual rights in the OECD: an international comparison. Institut Constant de Rebecque.
 • Bernal, A. (2008). Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania. Warszawa: Difin.
 • Górczak, M. (2017, 11 września). Wyłudzenia VAT. Pozyskano z https://www.zakiewicz-adwokaci.pl/prawo/wyludzenia-vat.html
 • Gomułowicz, A., Małecki, J. (2013). Podatki i prawo podatkowe. Wydanie 8. Lexis Nexis. Pozyskano z www.lex.pl Ile Polska traci na szarej strefie (2018, 6 stycznia). Pozyskano z https://www.money.pl/gospodarka/ wiadomosci/artykul/ile-polska-traci-na-szarej-strefie-cztery,41,0,1990953.html
 • Kalus, K. (2017, 12 października). Ministerstwo Finansów: luka podatkowa w 2015 roku była 7,1 razy większa niż w 2007 roku. Pozyskano z www. money.pl
 • Kardas, P., Łabuda, G. (2013). Kryminalizacja oszustwa podatkowego w prawie karnym skarbowym.Prokuratura i Prawo, 3.
 • Krzywoń, A.( 2011). Podatki i inne daniny publiczne – podstawowe pojęcia konstytucyjne. Zeszyty Naukowe Sądu Administracyjnego, 2, 47–58.
 • Mazur, Ł.(2012). Optymalizacja podatkowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Ofiarski, Z. (2013). Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne. Warszawa: LexisNexis.
 • Owsiak, S. (2005). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 189.
 • Pach, J. (2017). Dylematy systemu podatkowego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(3), 230–243.
 • Pauch, D. (2015). Problem oszustw podatkowych na przykładzie podatku VAT. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 848.
 • Polska traci miliardy przez zagraniczne holdingi (2018, 6 stycznia). Pozyskano z www.newsweek.pl/biznes/raje-podatkowe
 • Prokuratura Generalna (2013). Sprawozdanie Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku.
 • PwC Polska (2017, 5 listopada). Luka podatkowa VAT w Polsce w 2016 roku będzie mniejsza. Pozyskano z http://www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-11-23-luka-vat-2016.html
 • Rosiński, R. (2010). Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Warszawa: Difin.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 997).
 • Skarbówka zwęszyła nowy wyciek podatków (2017, 22 listopada) Pozyskano z https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/uslugi-doradcze-zwiekszaja-optymalizacje- podatkowa-nie-do-konca/
 • Struktura Krajowej Administracji Skarbowej (2017, 28 listopada). Pozyskano z http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja- skarbowa/kas/struktura-organizacyjna
 • Szara strefa w Polsce warta nawet 390 mld zł. Rząd ruszył do walki, są pierwsze efekty (2017, 2 grudnia). Pozyskano z https://www.polskieradio.pl/42/5725/Artykul/
 • Szulc, A. (2013). Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz.749, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. poz. 535).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947).
 • Wolański, R. (2009). System podatkowy w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa, legalne zmniejszenie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.
 • Wykryto karuzelę podatkową z udziałem 170 polskich podmiotów (2017, 10 października). Pozyskano z http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1047042,wykryto-karuzele-podatkowa- z-udzialem-170-polskich-podmiotow.html
 • Wyłudzenia VAT – luka podatkowa w 2015 roku i prognozy na 2016 rok (2017, 10 listopada). Pozyskano z http://www.pwc.pl/pl/media/2016/2016-11-23-luka-vat-2016.html
 • Zyniewicz, M., Załupka, D. (1999). Luki podatkowe. Wrocław: Netnet.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08797fd2-b0a3-4194-95c8-eaa1b9d39eb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.