PL EN


2017 | 14 | 268-272
Article title

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ścieżki Edukacyjne Polaków za Granicą Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Ciechocinek, 27-28 kwietnia 2017 r.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
14
Pages
268-272
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
References
  • Kaczor S., Człowiek – pracownik - rynek europejski, [w:] R. Gerlach (red.), Praca człowieka w XXI wieku. Konteksty-wyzwania - zagrożenia,Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
  • Kwieciński Z., Wystąpienie na otwarcie VII Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Toruniu, [w:] M.M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski (red. nauk.), Teoria a praktyka edukacyjna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
  • Lewowicki T., Wielokulturowość i edukacja – zagadnienia ogólne, ujęcia porównawcze, [w:] T. Lewowicki, F. Szlosek (red.), Kształcenie ustawiczne do wielokulturowości, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, Akademia Podlaska, Warszawa - Radom 2009.
  • Nikitorowicz J., Edukacja ustawiczna na rzecz wielokulturowości – doświadczenia i propozycje polskie, [w:] T. Lewowicki, F. Szlosek (red.), Kształcenie ustawiczne do wielokulturowości, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, Akademia Podlaska, Warszawa - Radom 2009.
  • Urlińska M.M., Jurzysta K., Pomiędzy nadzieją a (nie)spełnieniem. Rola polskiego nauczyciela na Łotwie,Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0879cf32-f959-4a92-aa99-0b50887dca81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.