PL EN


2016 | 5 | 3 | 436-448
Article title

AGILE METHODOLOGY AS A TOOL FOR REDUCING INFORMATION ASYMMETRY IN THE IMPLEMENTATION OF IT PROJECTS COMPLETED ON THE BASIS OF THE OUTSOURCING STRATEGY

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
An excessively high level of information asymmetry between the supplier and the client occurring during the whole life cycle of an MIS is an important factor influencing the success of a project. The methods chosen to minimise information asymmetry in IT projects constitute an important research area which can impact their successful outcome. The aim of this article is to present research results on the use of Agile Methodology as a tool for minimising information asymmetry as part of an IT project completion consisting in a DMS system implementation with the use of outsourcing. The article may be interesting both for theoreticians of business informatics and for practitioners specializing in IT project implementation.
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
436-448
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Warsaw University of Technology, Department of Production Engineering, Institute of Productive Systems Organisation
References
 • Wachnik B. (2015) Moral Hazard in IT Project Completion. A Multiple Case Study Analysis, Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 5, ISSN 2300-5963, 1557-1562, https://fedcsis.org/proceedings/2015/pliks/68.pdf
 • Charette R.N. (2005) Why Software Fails?, IEEE Spectrum, 42, 42-49, http://dx.doi.org/10.1109/MSPEC.2005.1502528
 • Ewusi-Mensah K. (2003) Software Development Failures: Anatomy of Abandoned Projects, The MIT-Press, Cambridge, UK.
 • Glass R.L. (2002) Facts and Fallacies of Software Engineering, Addison-Wesley Professional.
 • Kubiak B. [ed.] (2003) Strategia Informatyzacji Współczesnej Organizacji. Teoria i Praktyka, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Gdańsk, Poland.
 • Korowicki A. (2003) [in] Szyjewski Z., Grabara J.K., Nowak J.S. [eds]: Efektywność zastosowań systemów informatycznych, 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, Poland.
 • Lis T., Nowak S. (2002) Niepowodzenia w projektowaniu systemów informatycznych – czynniki wpływajace na sukces lub niepowodzenie, Grabara J.K., Nowak J.S. [eds]: Systemy informatyczne – zastosowania i wdrożenia, 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, Poland.
 • Szych J. (2000) Zarządzanie projektami – krytyczne zagrożenia w dużych projektach informatycznych, Informatyka, 2000/3.
 • Skalik J., Strzelczyk A. (2013) Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami informatycznymi, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Poland.
 • Lech P. (2011), Knowledge Transfer Procedures from Consultants to Users in ERP Implementation, Electronic Journal of Knowledge Management, 9/4, 318–327.
 • Soja P. (2007) Czynniki sukcesu wdrażania systemów MRP II/ERP – analiza poziomu wystąpienia w polskich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 764, Kraków, Poland, 98–114.
 • Kisielnicki J., Sroka H. (2005) Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, 3, Warszawa, Poland.
 • Czarnacka-Chrobot B. (2009), Wymiarowanie funkcjonalne przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, Poland.
 • Auksztol J. (2008) Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Poland.
 • Wachnik B. (2015) Asymetria informacji wśród dostawców i odbiorców projektów informatycznych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5/784, Przemyśl, Poland, 27-39.
 • Wachnik B. (2015) Information Asymmetry in Four IT Projects: The Client's Perspective. A Multiple Case Study, Information Systems in Management, 2/2015, 155-168.
 • Wachnik B. (2014) Reducing Information Asymmetry in IT Projects - Action Research Results, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, Poland, 237-249.
 • Lasek M., Adamus A. (2014) Kiedy warto stosować metodykę zwinną w zarządzaniu projektami wytwarzania oprogramowania?, Informatyka Gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Poland.
 • http://agilemanifesto.org/principles.html. Accessed: 30.11.2016
 • Stepanek G. (2005) Software Project Secrets: Why Software Projects Fail, Apress, New York, USA.
 • Highsmith J. (2005) APM: Agile Project Management. Jak tworzyć innowacyjne produkty, MIKOM, Warszawa, Poland (in Polish).
 • Yin R. (1984) Case Study Research: design and methods, Sage Publications, Thousand Oaks.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5537
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-087ec832-0809-4558-bb7d-4ab65eb066e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.