PL EN


2019 | 3(53) | 175-187
Article title

Hate speech and identity politics. An intercultural communication perspective

Title variants
PL
Mowa nienawiści i polityka tożsamości. Perspektywa komunikowania międzykulturowego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Hate speech has become a key element of contemporary political discourse. It has also changed the very structure of communication. With the access to public sphere provided by social media, hate speech engages people in connective action, which allows it to construct and deconstruct collective identity. By doing this, hate speech undermines the idea of multicultural society. In order to succeed, such a society needs to engage its members in inclusive intercultural dialogue while hate speech strongly excludes all dissident voices, deepening political polarisation. This article presents an extensive analysis of hate speech from the perspective of intercultural communication. Drawing from available research and literature, the Author puts forward the thesis that hate speech is a communicative phenomenon that not only disrupts intercultural dialogue, but also leads to the disintegration of multicultural society.
PL
Mowa nienawiści na stałe wpisała się we współczesny dyskurs polityczny. Co więcej, doprowadziła do zmiany samej struktury komunikowania. Dzięki mediom społecznościowym, mowa nienawiści przedostała się do sfery publicznej, gdzie łączy użytkowników za pośrednictwem różnego rodzaju akcji społecznościowych, co z kolei pozwala jej na konstruowanie i dekonstruowanie tożsamości. W konsekwencji, mowa nienawiści podważa same fundamenty społeczeństwa wielokulturowego. Tymczasem, powodzenie takiego społeczeństwa zależy od jego zdolności do zaangażowania poszczególnych jednostek do dialogu międzykulturowego. Z kolei mowa nienawiści wyrzuca poza nawias społeczeństwa wszystkie głosy sprzeciwu, pogłębiając tym samym polityczną polaryzację. Artykuł przedstawia zatem innowacyjną i szeroką analizę mowy nienawiści z perspektywy komunikowania międzykulturowego. Posiłkując się dostępnymi badaniami i literaturą przedmiotu, Autor stawia tezę, iż mowa nienawiści, jako komunikacyjny fenomen, nie tylko zakłóca dialog międzykulturowy, ale także prowadzi do dezintegracji społeczeństwa wielokulturowego.
Year
Issue
Pages
175-187
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Koszalin University of Technology
References
 • ADAMCZYK Arkadiusz, KAŹMIERCZAK Katarzyna (2015), The National Minorities in the Polish Politics the Past and the Present, “Humanities and Social Sciences”, vol. XX, 22.
 • AVRITZER Leonardo (2002), Democracy and the Public Sphere in Latin America, Princeton NJ.
 • BENKLER Yochai, FARIS Robert, ROBERTS Hal, ZUCKERMAN Ethan (2017), Breitbart-led right Wing media ecosystem altered broader media agenda, “Columbia Journalism Review”, https://www.cjr.org/analysis/breitbart-media-trump-harvard-study.php (03.12.2018).
 • BENNET Lance, SEGERBERG Alexandra (2012), The Logic of Connective Action. Digital Media and the Personalization of Contentious Politics, “Information, Communication & Society”, no. 15(5).
 • BIJU-DUVAL Jean-Marie (2007), ‘Hate Media’ – Crimes Against Humanity and Genocide: Opportunities Missed by the International Criminal Tribunal for Rwanda, in: Allan Thompson (ed.), The Media and the Rwanda Genocide, London, Ann Arbor, MI.
 • CASTELLS Manuel (2013), Communication Power, Oxford.
 • COUNCIL OF EUROPE (2008), White paper on intercultural dialogue: Living together as equals in dignity, Strasbourg.
 • CURRY Jane L. (1990), Poland’s Journalism. Professionalism and Politics, Cambridge.
 • DOBEK-OSTROWSKA Bogumiła (2012), Italianization (Or Mediterraneanization) of the Polish media system? Reality and perspective, in: Daniel C. Hallin, Paolo Mancini (eds.), Comparing media systems beyond the Western World, New York.
 • DOBEK-OSTROWSKA Bogumiła, BARCZYSZYN Paulina, MICHEL Adam (2013), Journalism in change. Journalistic culture in Poland, “Studia Medioznawcze”, no. 1.
 • DROŻDŻ Michał (2016), Hate Speech in Media Discourse, “Follia Litteraria Polonica”, vol. 5(35).
 • GOBAN-KLAS Tomasz (2004), Niepokorna orkiestra medialna, Warszawa.
 • GOLDBERG Ann (2015), Hate Speech and Identity Politics in Germany, 1848-1914, “Central European History”, vol. 48, no. 4.
 • GÓRSKA Paulina (2019), Polaryzacja polityczna w Polsce. Jak bardzo jesteśmy podzieleni?, Warszawa.
 • HALLIN Daniel C., MANCINI Paolo (2011), Comparing Media Systems in Central and Eastern Europe, “Central European Journal of Communication”, vol. 4, issue 2(7).
 • HRDINA Matous (2016), Identity, Activism and Hatred. Hate Speech against Migrants on Facebook in the Czech Republic in 2015, “Nase Spolecnost”, no. 1.
 • EDITORIAL BOARD (2019), In Poland, the Limits of Solidarity , https://www.nytimes.com/2019/01/22/opinion/gdansk-mayor-murder.html?fbclid=IwAR2DIoi_iiokC8mg-nxJlIQpM6tnPg7wVn3DhLTXR4I8M-ZjXuSFvJK0z8E (20.01.2019).
 • JACKSON Jane (2014), Introducing Language and Intercultural Communication, New York.
 • JENSEN Klaus B. (2010), Media Convergence. The Three Degrees of Network, Mass, and Interpersonal Communication, London and New York.
 • JOSEY Christopher S. (2010), Hate speech and identity. An analysis of neo racism and the indexing of identity, “Discourse & Society”, vol. 21(1).
 • KERRIC Harvey (ed.) (2014), Encyclopedia of Social Media and Politics (2014), Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC.
 • KESHISHIAN Flora (2014), Acculturation, Communication, and the U.S. Mass Media, in: Fred D. Jandt (ed.), Intercultural Communication. A Global Reader, Thousand Oaks, London, p. 230-242.
 • KOIDE Teresa A. (2017), Becoming Aware of Your Own Cultural Lens, in: Lisa Rogers, Julia K. Harper, Donna Fujimoto, Soo im Lee (eds.), Reading on Diversity Issues. From Hate Speech to Identity and Privilege in Japan, Tokyo.
 • MANCINI Paolo (1991). The Public Sphere and the Use of News in ‘Coalition’ System of Government, in: Peter Dahlgren, Colin Sparks (eds.), Communication and Citizenship, London.
 • MENGISTU Yared L. (2012), Shielding Marginalized Groups from Verbal Assaults Without Abusing Hate Speech Laws, in: Michael Herz, Peter Molnar (eds.), The content and context of hate speech. Rethinking regulation and responses, New York.
 • MIECZKOWSKI Janusz (2012), Media mniejszości w procesach komunikowania społecznego – doświadczenia z terenu zachodnich województw Polski, “Rocznik Lubuski”, no. 38.
 • MOZUR Paul (2018), A genocide incited on Facebook, with posts from Myanmar’s military, https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html (15.12.2018).
 • NARODOWY SPIS POWSZECHNY (2011) Ludności i Mieszkań 2011. Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski, Warszawa.
 • NEULIEP James W., McCROSKEY James C. (1997), The development of a US and generalized ethnocentrism scale, “Communication Research Reports”, no. 14.
 • NIE TRZEBA (2012) być katolikiem, by być Polakiem, https://wiadomosci.wp.pl/nie-trzeba-byc-katolikiem-by-byc-polakiem-6082132288578689a (02.12.2018).
 • POLITICAL POLARIZATION in the American Public (2014), http://www.people-press.org/2014/06/12/political-polarization-in-the-american-public/ (10.02.2019).
 • RATAJCZAK Magdalena (2012), Różnorodność kulturowa w mediach. Doświadczenia europejskie, Warszawa.
 • RICHARDS Barry (2018), The Emotional Public Sphere and Its Importance. Freedom of Speech as a Case Study, “International Journal of Communication”, no. 12.
 • RIRDER John R. (1994), The role of mass nedia in nation building, in: D. Ray Heisey, Wenxiang Gong (eds.), Communication and Culture: China and the World Entering the 21st Century, Amsterdam, Atlanta GA.
 • ROOZEN Brittnea, SHULMAN Hillary C. (2014), Tuning into the RTLM: Tracking the Evolution of Language Alongside the Rwandan Genocide Using Social Identity Theory, “Journal of Language and Social Psychology”, vol. 33, no. 2.
 • RORKE Bernard (2015), Free to Hate? Anti-Gypsism in 21st Century Europe, in: Peter Molnar (ed.), Free Speech and Censorship Around the Globe, Budapest.
 • SEAMAN Julie (2008), Hate Speech and Identity Politics: A Situationist Proposal, “Florida State University Law Review”, vol. 36, issue 1.
 • STARR Kelsey J. (2018), 5 facts about Catholics in Europe, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/19/5-facts-about-catholics-in-europe/ (12.02.2019).
 • STECKLOW Steve (2018), Why Facebook is losing the war on hate speech in Myanmar, https://www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-facebook-hate/ (20.01.2019).
 • TOURAINE Alain (2000), Can we live together? Equality and difference, Stanford CA.
 • USTAWA (2005/141) z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz.U. 2005 nr 17, poz. 141.
 • WASILEWSKI Krzysztof (2013), Funkcje i rola mediów mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie mediów romskich, in: Janusz Faryś, Piotr J. Krzyżanowski, Beata Orłowska (eds.), Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania, Gorzów Wielkopolski.
 • WASILEWSKI Krzysztof (2017), Bezdomnych gromady niemałe… Dyskurs imigracyjny na łamach prasy amerykańskiej (1875-1924), Poznań.
 • WASILEWSKI Krzysztof (2018), Radical Media in Intercultural Communication. Theoretical Examinations, “Journal of Media Critiques”, vol. 4, issue 13.
 • WESTLAKE Daniel (2016). Multiculturalism, Political Parties, and the Conflicting Pressures of Ethnic Minorities and Far-Right Parties, “Party Politics”, vol. 24, issue 4.
 • ZARYCKI Tomasz, SMOCZYŃSKI Rafał, WARCZOK Tomasz (2017), The Roots of Polish culture-centered politics. Toward a non-purely cultural model of cultural domination in Central and Eastern Europe, “East European Politics and Societies: and Cultures”, vol. 31, issue 2.
 • ZUBČEVIČ Asja R., BENDER Stanislav, VOJVODOVIĆ Jadranka (2018), Media regulatory authorities and hate speech, Belgrade.
 • YOUNG Iris M. (2000), Inclusion and Democracy, Oxford.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-088475f5-fe32-43c1-a96e-e469d6ec5cbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.