PL EN


Journal
2017 | 2(33) | 11-23
Article title

Medioznawcze implikacje „Dokumentu z Aparecidy”

Authors
Content
Title variants
EN
Media cognitive implications of the „Document from Aparecida”
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia treść dokumentu końcowego V Ogólnej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów zwanego „Dokumentem z Aparecidy”. Autor, podkreślając różne wskazania pastoralne, zwraca szczególną uwagę na implikacje medioznawcze dokumentu, ukazując je w kontekście nowej ewangelizacji.
EN
The article touches on the content of the final document of the 5th General Conference of the Bishops of Latin America and Caribbean known as „Document from Aparecida”. Author emphasizing various pastoral indications underlines especially the media cognitive implications of the above document presenting them in the context of the new evangelization.
Journal
Year
Issue
Pages
11-23
Physical description
Dates
published
2017-12-01
References
  • V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Aparecida. Dokument końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie, Gubin 2014.
  • Arcybiskup przypomina, że „Dokument z Aparecidy” jest kluczowy dla zrozumienia „rewolucji” Franciszka, http://www.pch24.pl/arcybiskup-przypomina--ze-dokument-z-aparecidy-jest-kluczowy-dla-zrozumienia-rewolucji-franciszka-,53797,i.html?nom=1 (odczyt z dn. 9.10.2017 r.).
  • Benedykt XVI, Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej z okazji inauguracji pontyfikatu (24.04.2005), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/inauguracja_24042005.html (odczyt z dn. 5.10.2017 r.).
  • Benedykt XVI, List do Biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w: V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Aparecida. Dokument końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie, Gubin 2014, s. 10-11.
  • Benedykt XVI, Wiara w Boga-Miłość uczyniła Amerykę Łacińską „kontynentem nadziei”. Homilia wygłoszona w Aparecidzie podczas podróży apostolskiej do Brazylii (13.05.2005), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/brazylia_aparecida_13052007.html (odczyt z dn. 10.10.2017 r.).
  • Dokument z końca świata, http://krakow.gosc.pl/doc/2008460.Dokument-z-konca-swiata (odczyt z dn. 9.10.2017 r.).
  • Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, Rzym 2013.
  • Ratzinger J., Wiara i teologia dzisiaj, „L’Osservatore Romano” 3 (1997), wyd. polskie, s. 47-52.
  • Ryś G., Rozmawiając z Franciszkiem o „Dokumencie z Aparecidy”, w: V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Aparecida. Dokument końcowy. Jesteśmy uczniami i misjonarzami Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie, Gubin 2014, s. 7-9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08867ec6-b193-4c2f-a72e-bbb96d08f350
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.