PL EN


2013 | 2 (23) | 92-103
Article title

Przygraniczne sąsiedztwo (na przykładzie sąsiedztwa między województwem warmińsko-mazurskim i obwodem kaliningradzkim FR)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns a frontier neighborhood, which is part of the development of Polish-Russian borderland (on the example of Warmia and Mazury and Kaliningrad region of Russian Federation). The neighborhood is interpreted as building appropriate relationships between countries and regions, in various areas of developed and developing cooperation. In the period under review 40% of municipalities had established cooperation with foreign partners. The estimates indicate that only more than 30% of them have actively collaborated with the Kaliningrad region. Municipalities noticed in turn the benefits of collaboration in border tourism and border infrastructure development, the increase in incomes of the local community, particularly living next to the border, and in the efficient protection of environment. In addition, 36% of total proved much better display or better effect on the activation of neighborhood socio-economic situation in the municipality. This is reflected above all in the organization of promotional events and so called frontier fairs supporting local entrepreneurship, business networking by local manufacturers, cooperation between chambers of commerce and industry, activities of NGOs and applying for EU funding for the joint venture. Multifaceted co-operation between neighboring areas belonging to the separate states, and even political and economic systems, eliminates the problems that divide peripherally located regions.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2007.
 • Dołzbłasz S., Raczyk A., Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • http://www.rusemb.pl/ (dostęp 10.09.2012).
 • Konarski W., Państwo narodowe – zmierzch czy czasowe zaćmienie? Casus Europy, „Polityka Narodowa” 2008, nr 5.
 • Kulesza E., Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie gmin polskiego pogranicza z Rosją), Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2003.
 • Palmowski T. (red.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim FR, Bernardinum, Gdynia – Pelplin 2007.
 • Perkowski M. (red.), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010.
 • Pomianowski J., Na wschód od Zachodu. Jak być z Rosją?, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2004.
 • Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.
 • Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa 2008.
 • Starzyk K. (red.), Gospodarcze sąsiedztwo Polski w warunkach transformacji, integracji z UE, globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005.
 • Solarz P., Współpraca transgraniczna jako czynnik procesu integracji europejskiej, Wizja, Warszawa 2009.
 • Szwed R., Tożsamość europejska vs narodowa? Transformacja tożsamości narodowych w UE, [w:] E. Hałas, K.T. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 • Waldziński D., Państwo i gospodarka narodowa w obliczu współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych, [w:] T. Guz, K. A. Kłosiński, P. Marzec (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, Polihymnia, KUL, Lublin 2006.
 • Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Atla 2, Wrocław 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0886e45f-9567-42fb-ae06-5ebe387ab008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.