PL EN


Journal
2016 | 29 | 41-65
Article title

„Gwiazda Jakuba” (Lb 24,17) i jej interpretacje

Authors
Content
Title variants
EN
The Star of Jacob (Numbers 24:17) and Its Interpretations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wśród różnych interpretacji „gwiazdy z Jakuba” z Lb 24,17 ogromną rolę odegrała interpretacja mesjańska, która jest występuje zarówno w tradycji żydowskiej, jak i chrześcijańskiej. Celem tego artykułu jest prześledzenie rozwoju interpretacji motywu tajemniczej „gwiazdy z Jakuba”, poczynając od tekstu masoreckiego Lb 24,17, przez starożytne tłumaczenia, aż po egzegezę wczesnych ojców Kościoła.
EN
Among the various interpretations of “The Star out of Jacob” (Numbers 24:17), the messianic reading, present in both the Jewish and the Christian traditions, has played an enormous role. The purpose of this study is to review the development of different interpretations of “The Star out of Jacob”, starting from the Masoretic Text of Numbers 24:17, proceeding through the ancient versions, and ending up with the exegesis of the early Church Fathers.
Journal
Year
Volume
29
Pages
41-65
Physical description
References
 • Albright W.F., „The Oracles of Balaam”, Journal of Biblical Literature 63 (1944) 207-233.
 • Ashley T.R., The Book of Numbers (NICOT; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1993).
 • Cathcart K.J., „Numbers 24:17 in Ancient Translations and Interpretations”, The Interpretation of the Bible: The International Symposium in Slovenia (red. J. Krašovec) (JSOTSupp 289; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998) 511-519.
 • Darrell H., „The Star of the Magi and the Prophecy of Balaam in Earliest Christianity, with Special Attention to the Lost Books of Balaam”, The Star of Bethlehem and the Magi: Interdisciplinary Perspectives from Experts on the Ancient Near East, the Greco-Roman World, and Modern Astronomy (red. G.H. van Kooten – P. Barthel) (Leiden – Boston: Brill, 2015) 431-462.
 • García Martínez F. – Tigchelaar E.J.C., The Dead Sea Scroll Study Edition. I. 1Q1-4Q273 (Leiden: Brill, 21998).
 • García Martínez F., „Balaam in the Dead Sea Scrolls”, The Prestige of the Pagan Prophet Balaam in Judaism, Early Christianity and Islam (red. G.H. van Kooten – J.T.A.G.M. Ruiten) (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 11; Leiden – Boston: Brill, 2008) 71-82.
 • Gemser B., „Die Stern aus Jacob (Nm 24,17)”, Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 43 (1925) 301-302.
 • Greene J.T., Balaam and His Interpreters. A Hermeneutical History of the Balaam Traditions (Brown Judaic Studies 244; Atlanta, GA: Scholar Press, 1992).
 • Greene J.T., „The Balaam Figure and Type Before, During, and After the Period of the Pseudepigrapha”, Journal of the Study of Pseudepigrapha 8 (1991) 67-110.
 • Houtman A. – Sysling H., „Balaam’s Fourth Oracle (Numbers 24,15-19) according to the Aramaic Targums”, The Prestige of the Pagan Prophet Balaam in Judaism, Early Christianity and Islam (red. G.H. van Kooten – J.T.A.G.M. Ruiten) (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 11; Leiden – Boston: Brill, 2008) 189-212.
 • Ireneusz z Lyonu, Wykład nauki apostolskiej (wstęp, przekład i opracowanie W. Myszor) (Źródła Myśli Teologicznej 7; Kraków: WAM, 1997).
 • Jacobus H.R., „Balaam’s «Star Oracle» (Num 24:15-19) in the Dead Sea Scrolls and Bar Kokhba”, The Star of Bethlehem and the Magi: Interdisciplinary Perspectives from Experts on the Ancient Near East, the Greco-Roman World, and Modern Astronomy (red. G.H. van Kooten – P. Barthel) (Leiden – Boston: Brill, 2015) 399-429.
 • Justyn Męczennik, 1. Apologia i 2. Apologia. Dialog z Żydem Tryfonem (tłumaczenie, wstęp i przypisy L. Misiarczyk) (Warszawa: UKSW, 2012).
 • Kuśmirek A., Balaam i jego wyrocznie (Lb 22–24) w tradycji targumicznej (RiSB 22; Warszawa: Vocatio, 2011).
 • Leemans J., „To Bless with a Mouth Bent on Cursing: Patristic Interpretation of Balaam (Num 24,17)”, The Prestige of the Pagan Prophet Balaam in Judaism, Early Christianity and Islam (red. G.H. van Kooten – J.T.A.G.M. Ruiten) (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 11; Leiden – Boston: Brill, 2008) 287-299.
 • Levine B.A., Numbers 21–36. A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Bible 4B; New York – London: Doubleday, 2000).
 • Lust J., „The Greek Version of Balaam’s Third and Fourth Oracles. The ἄνθρωπος in Num 24,7 and 17: Messianism and Lexicography”, Messanism and the Septuagint. Collected Essays by J. Lust (red. K. Hauspie) (Leuven: Leuven University Press, 2004) 69-86.
 • Milgrom J., Numbers (Philadelphia, PA: The Jewish Publication Society, 1990).
 • Muchowski P., Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran – Wadi Murabba’at – Masada – Nachal Chewer (BZ.TNT 5; Kraków: The Enigma Press, 2000).
 • Niclas T., „Balaam and the Star of the Magi”, The Prestige of the Pagan Prophet Balaam in Judaism, Early Christianity and Islam (red. G.H. van Kooten – J.T.A.G.M. Ruiten) (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 11; Leiden – Boston: Brill, 2008) 233-246.
 • Orygenes, Homilie o Księdze Liczb (tł. S. Kalinkowski) (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 34/1; Warszawa: ATK, 1986).
 • Testamenty Dwunastu Patriarchów (tł. A. Paciorek), Apokryfy Starego Testamentu (red. R. Rubinkiewicz) (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio, 1999) 46-81.
 • Tigchelaar E., „Balaam and Enoch”, The Prestige of the Pagan Prophet Balaam in Judaism, Early Christianity and Islam (red. G.H. van Kooten – J.T.A.G.M. Ruiten) (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 11; Leiden – Boston: Brill, 2008) 87-100.
 • Vetter D., Seherspruch und Segensschilderung. Ausdrucksabsichten und sprachliche Verwirklichungen in den Bileam (Calwer Theologische Monographien 4; Stuttgart: Calwer Verlag Stuttgart, 1974).
 • Wevers J. W., Notes on the Greek Text of Numbers (SBLSCS; Atlanta, GA: Scholar Press, 1998).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08878ee7-70f9-46b2-8c5d-812635a049ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.