PL EN


2013 | 1 | 3 | 229-244
Article title

Strategia niszy rynkowej w kontekście globalnych aspiracji MSP

Authors
Content
Title variants
EN
Niche Market Strategy from the Viewpoint of SME's Global Aspirations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorstwa MSP są istotnym elementem rozwoju współczesnych gospodarek krajowych, mogą stać się równie istotną siłą gospodarki globalnej. W tym celu powinny wykorzystywać szanse wynikające z postępujących zmian społeczno-ekonomicznych otoczenia, specjalizować się wokół powstających rynków niszowych i kierować swoją uwagę w stronę sukcesywnego rozwoju działalności na rynku globalnym. Dla skutecznego zagospodarowania nisz, przedsiębiorstwa te powinny stosować strategię niszy rynkowej, biorąc pod uwagę jej celowość w krótkiej perspektywie. W okresie dłuższym, firmy te, powinny skupiać się na zajęciu liderskiej pozycji wyodrębnionego z niszy, rynku. Powinny ponadto, pamiętać o zachodzących w otoczeniu procesach wzrostu gęstości populacji nisz i konsolidacji branż w czasie. Dla zwiększenia skuteczności poszukiwania nowych przestrzeni rynkowych, firmy MSP, powinny kierować się koncepcją długiego ogona lub skorzystać z narzędzi oferowanych przez strategię błękitnego oceanu.
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
229-244
Physical description
Contributors
 • Student Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Anderson C. (2008), The Long Tail. Why the Future of Business Is Selling Less of More, Hyperion eBook.
 • Borowiecki R, Siuta-Tokarska B. (2008), Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa.
 • Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, WN PWN, Warszawa.
 • Kim W. C., Mauborgne R. (2005), Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, Warszawa.
 • Kotler P. (2005), Marketing, Dom wydawniczy REBIS, Warszawa.
 • Kröger F., Vizjak A., Kwiatkowski A. (2007), Sukces w niszach rynkowych. Strategia uzyskiwania globalnej przewagi konkurencyjnej, Studio Emka, Warszawa.
 • Krupski R. (2007), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje metody, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Matejun M. (2010), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, CH Beck, Warszawa.
 • Noy E. (2010), Niche Strategy: Merging Economic and Marketing Theories With Population Ecology Arguments, „Journal of Strategic Marketing", Vol. 18, No. 1.
 • Porter M. (2010), Strategia konkurencji, MT Biznes, Warszawa.
 • Prestipino F. (2010), Małymi krokami do wielkości. Jak rozwinąć własną firmę, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Ridderstrale J., Nordstrom K. (1999), Funky Biznes. Taniec talentu z kapitałem, WIG-Press, Warszawa.
 • Safin K. (2012), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Simon H. (2009), Tajemniczy mistrzowie XXI w. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0889aedf-42c5-40c0-ab2b-630ccf09b2a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.