PL EN


Journal
2013 | 4 | 536–545
Article title

Zespół Raynauda w chorobach neurologicznych

Content
Title variants
EN
Raynaud’s phenomenon (syndrome) in neurological disorders
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zespół Raynauda (ZR) jest zaburzeniem naczynioruchowym, charakteryzującym się nagłym, dobrze odgraniczonym zblednięciem, następnie zasinieniem i zaczerwienieniem palców rąk, stóp, rzadziej nosa oraz małżowin usznych, któremu towarzyszy zdrętwienie i ból. Może występować w postaci pierwotnej (choroba Raynauda) lub wtórnej, w przebiegu innych chorób (zespół Raynauda). ZR towarzyszy najczęściej chorobom tkanki łącznej, ale nierzadko jest spotykany w schorzeniach neurologicznych. Nigdy jednak nie jest objawem dominującym. Może być pierwszym objawem i poprzedzać wystąpienie pełnoobjawowej choroby (zespół Sneddona, zanik wieloukładowy, zapalenie wielomięśniowe) lub występować w całym czasie trwania choroby (migrena). Zazwyczaj pojawia się w dłużej trwających procesach chorobowych (jamistość rdzenia, stwardnienie rozsiane, zespół cieśni nadgarstka, zespół otworu górnego klatki piersiowej). Obraz jest charakterystyczny, a rozpoznanie można postawić na podstawie dobrze zebranego wywiadu. Postępowanie terapeutyczne w zespole Raynauda polega na leczeniu choroby podstawowej oraz objawów skurczu naczyń. Leczenie operacyjne stosowane jest rzadko i zalecane jedynie w przypadku zmian troficznych oraz znacznego zaawansowania objawów
EN
Raynaud’s phenomenon is a vasospastic disorder characterized by sudden, well distinguishable pallor and subsequently cyanosis and redness of fingers, toes, less frequently of nose and ears, accompanied by pain and numbness. It may appear as standalone symptom (Raynaud’s disease) or in course of other disease as an accompanying symptom (Raynaud’s syndrome). In most cases Raynaud’s phenomenon accompanies connective tissue disorders, but it is also often seen during neurological illness. It is never, however, a dominant symptom. It may be the first symptom to appear and precedes full-blown disease (Sneddon’s syndrome, multiple system atrophy, polymyositis) or it may occur during the whole course of the disease (migraine). It is usually present during long-lasting diseases (syringomyelia, multiple sclerosis, carpal tunnel syndrome, thoracic outlet syndrome). The clinical picture is distinct and diagnosis can be made on basis of a well-conducted assessment of medical history. Management of Raynaud’s phenomenon includes treatment of the primary disease as well as treatment of vessel constriction. Surgical treatment is rarely advised and then only in cases of trophic changes and severely advanced symptoms.
Journal
Year
Issue
4
Pages
536–545
Physical description
Contributors
  • Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym Szpitala Specjalistycznego w Końskich
  • Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym Szpitala Specjalistycznego w Końskich
  • Oddział Neurologii z Oddziałem Udarowym Szpitala Specjalistycznego w Końskich
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-088c7417-c4cd-4bd3-a12d-a6b70eef4590
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.