PL EN


2015 (R. XIV) | 2(56) | 39-51
Article title

Pedagogika społeczna w Polsce z perspektywy zjazdów pedagogicznych

Content
Title variants
EN
Social pedagogy in Poland in perspective of consecutive reunions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka pokazuje pedagogikę społeczną wpisaną w kontekst historyczny i polityczny. Zwraca uwagę na społeczną misje tej dyscypliny związaną z przekształcaniem środowiska i budowaniem zmiany społecznej. Ta formułowana przez Helenę Radlińską idea badania i działania i służby społecznej dominowała na kolejnych zjazdach pedagogów społecznych (1937, 1947, 1957, 1981, 2013). Za każdym razem była inaczej odczytywana, ale niezmienne budziła nadzieje, mobilizowała do działania. Dzisiaj, jak bumerang, powraca i zyskuje znowu swoje wyjściowe, pierwotne oblicze.
EN
This paper depicts social pedagogy as inscribed in the historical and political context. The author draws attention to the social mission of the discipline related to the transformation of the social environment and the construction of social change. The paper discusses the consecutive congresses of social pedagogues, that took place in Poland and were dominated by Helena Radlińska’s idea of research, action and social service (1937, 1947, 1957, 1981, 2013). These three components were interpreted differently every time, but each time raised hopes and inspired action. Today, like a boomerang, Radlinska’s ideas have come back and regained their initial, original character.
Issue
Pages
39-51
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
 • Elias N. (2003), Zaangażowanie i neutralność, PWN, Warszawa.
 • Kubinowski S. (2013), Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Makmed, Lublin.
 • Kwiatkowska H. (red.) (1994), Ewolucja tożsamości pedagogiki, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa.
 • Kwieciński Z. (1994), Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego, [w:] Ewolucja tożsamości pedagogiki, Kwiatkowska H. (red.), Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Warszawa.
 • Muszyński H. (1974), Ideał i cele wychowania, WSiP, Warszawa.
 • Pilch T., Smolińska-Theiss B. (red.), (1984), Pedagogika społeczna – poszukiwania i rozstrzygnięcia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Pilch T., Sosnowski T. (2014), Zespół Pedagogiki Społecznej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – w sferze publicznej, „Rocznik Pedagogiczny” nr 37.
 • Radlińska H. (1935), Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Radlińska H. (red.), (1937), Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Segiet K. (2014), V Zjazd Pedagogów Społecznych. Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi i wartościom XXI wieku. W poszukiwaniu nowych metod integracji i rozwoju społecznego, „Rocznik Pedagogiczny” nr 37.
 • Smolińska-Theiss B. (2006), Siła i bezsilność w pracy socjalnej, „Pedagogika Społeczna” nr 4.
 • Theiss W. (2013), O zjazdach pedagogów społecznych (1937–1981), [w:] Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Pilch T., Sosnowski T. (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Ziman J. (1968), Społeczeństwo nauki, PIW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-088d01dc-85c6-4d8b-bef4-dfad8a145d39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.