PL EN


Journal
2017 | 97 | 2 | 34-42
Article title

Aspekt kulturoznawczy badań konfrontatywnych nad grzecznością językową

Title variants
EN
Aspects of cultural studies of confrontative research on language politeness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest problem ekwiwalencji funkcjonalnej aktów grzecznościowych i form adresatywnych w języku polskim w porównaniu z językiem niemieckim i angielskim (w wersji brytyjskiej), celem zaś – zweryfikowanie tezy, że przyczyną braku lub niepełnej ekwiwalencji są przyczyny kulturowe. Autorka spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy wykorzystanie znanych koncepcji klasyfikacji kultur E. Halla i G. Hofstedego może pomóc w osiągnięciu założonego celu.
EN
This article addresses the question of functional equivalence of polite expressions and forms of address in the Polish language in comparison with German and English (British English). The aim of this paper is to verify the thesis that no or rough equivalence is due to cultural factors. The author of the article endeavors to answer the question of whether the application of the popular concept of culture put forward by Edward Hall and Geert Hofstede may help achieve this objective.
Journal
Year
Volume
97
Issue
2
Pages
34-42
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08907cda-9a83-418f-8547-a51cb0c808f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.