PL EN


2015 | 10 | 171-182
Article title

TO BE A TEACHER – IT IS SO EASY TO SAY – HOW DIFFICULT IT IS TO MEET THE EXPECTATIONS OF THE CHILDREN’ MODERN EDUCATION

Content
Title variants
PL
BYĆ NAUCZYCIELEM… JAK TO ŁATWO POWIEDZIEĆ, CZYLI O TYM, JAK TRUDNO SPROSTAĆ OCZEKIWANIOM WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI DZIECI
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The first teacher at school as well as a preschool teacher are very meaningful persons in child’s education. Frequently, he is a role model who is remembered long after school education. To achieve it, such a person has to have “something special” – an outstanding personality, a creative approach on teaching. At early childhood a child is a teacher’s watchful observer and the first one who evaluates his work. A teacher’s task is to create conditions for comprehensive growth and save research. The expectations placed on a teacher determine the way in strengthening occupational skills in order to personal treatment of a pupil and himself.
PL
Osobą znaczącą w edukacji dziecka jest m.in. pierwszy nauczyciel w szkole, wcześniej nauczyciel w przedszkolu. Niejednokrotnie jest wzorem, który wspomina się jeszcze długo po zakończeniu edukacji szkolnej. Aby jednak mogło tak być, osoba taka musi mieć to „coś” – osobowość, nietuzinkową, podejście twórcze do swojej pracy. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym jest bacznym obserwatorem poczynań nauczyciela i pierwszym oceniającym jego pracę. Zadaniem nauczyciela jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i bezpiecznej eksploracji. Oczekiwania, jakie stoją przed nauczycielem, wyznaczają dla niego drogę ciągłego doskonalenia się w duchu podmiotowego traktowania ucznia i samego siebie.
Year
Issue
10
Pages
171-182
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Grabowska, T. (2014). Podmiotowość w polskiej szkole – szansa czy zagrożenie dla rozwoju dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. In: K. Denek, A. Kamińska & P. Oleśniewicz (eds.). Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra. Sosnowiec.
 • Dzierzgowska, I. (1999). Rodzice w szkole. Warszawa.
 • Jozek, M. (2010). Znaczenie dialogu w procesie wychowania i kształcenia. In: I. Adamek & B. Muchacka (eds.). Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym teraźniejszość i przyszłość. Kraków.
 • Kreutz, M. (1947). Osobowość nauczyciela-wychowawcy. Warszawa.
 • Kwaśnica, R. (2003). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. In: Z. Kwieciński & B. Śliwerski (eds.). Pedagogika. Podręcznik akademicki, vol. 2. Warszawa.
 • Laska, E.I. & Piątek, T. (2005). Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym. Rzeszów.
 • Milerski, B. & Śliwerski, B. (2000). Pedagogika. Leksykon PWN. Warszawa.
 • Okoń, W. (ed.) (1962). Osobowość nauczyciela. Warszawa.
 • Sipińska, D. (2005). Kompetencje nauczyciela w realizacji zadań edukacyjnych. In: A. Karpińska (ed.). Edukacja „Głębszego poziomu” w dialogu i perspektywie. Białystok.
 • Sowińska, H. (2004). Szkoła jako miejsce rozwoju dziecka. In: H. Sowińska & R. Michalak (eds.). Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka. Kraków.
 • Szempruch, J. (2011). Nauczyciel wobec wyzwań edukacyjnych późnej nowoczesności. In: I. Adamek & Z. Zbróg (eds.). Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności. Kraków.
 • Szempruch, J. (2014). Twórcza aktywność nauczyciela w zmieniającej się szkole. In: L. Pawelski & B. Urbanek (eds.). Twórczość – Kreatywność – Nauczyciel. Szczecinek.
 • Szuman, S. (1962). Talent pedagogiczny. In: W. Okoń (ed.). Osobowość nauczyciela. Warszawa.
 • Więckowski, R. (1997). Pedagogika naukowa czy pedagogika propagandy. Życie Szkoły, 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0891af39-7abc-451e-94c0-30c7adb78ad9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.