PL EN


Journal
2012 | 34 | 79-91
Article title

Ewolucja języka myśli

Content
Title variants
EN
The evolution of the language of thought
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W 1975 roku Fodor opublikował książkę Język myśli. W 2011 ukazała się jej kontynuacja. Celem artykułu jest krytyczne zbadanie, czym nowa koncepcja języka myśli różni się od poprzedniej. Artykuł przedstawia dotychczasowe założenia Reprezentacyjnej Teorii Umysłu i jej konsekwencje dla atomizmu pojęciowego i natywizmu. Założenia te zostały porównane treściami zawartymi w LOT2, gdzie Fodor nie tylko wzmacnia swoje poprzednie tezy, ale też ostro krytykuje pragmatyzm i dodaje ważny element do RTM w postaci reprezentacji niepojęciowych.
EN
In 1975 Jerry Fodor published The Language of Thought. In 2011 its continuation appeared. The purpose of this article is to examine whether the new conception of the language of thought differs from the previous one. The article presents the current assumptions of the Representational Theory of Mind and their implications for conceptual atomism and nativism. These are compared with the material contained in LOT2 where Fodor not only reinforces his previous claims, but also sharply criticizes pragmatism and adds an important element to the RTM, nonconceptual representation.
Journal
Year
Issue
34
Pages
79-91
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Bobryk [1987] – J. Bobryk, Locus umysłu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1987.
 • Feigl [1958] – H. Feigl, The „Mental” and the „Physical”, „Minnesota Studies in the Philosophy of Science” (II) 1958.
 • Fodor [1975] – J.A. Fodor, The Language of Thought, Harvard University Press, 1975.
 • Fodor [1998] – J. A. Fodor, Concepts. Where Cognitive Science Went Wrong, Clarendon Press, Oxford 1998.
 • Fodor [2001a] – J.A. Fodor, Eksperci od wiązów. Język myśleński i jego semantyka, tłum. M. Gokieli, Aletheia, Warszawa 2001.
 • Fodor [2001b] – J.A. Fodor, Brandom’s Burdens, a Review of Robert Brandom Articulating Reasons, “Philosophy and Phenomenological Research” (63) 2001, s. 465–482.
 • Fodor [2011] – J.A. Fodor, Język myśli. LOT2, tłum. W.M. Hensel, wstęp do polskiego wydania R. Piłat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Gärdenfors [2010] – P. Gärdenfors, Jak Homo stał się Sapiens. O ewolucji myślenia, tłum. T. Pańkowski, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010.
 • Pacholik-Żuromska [2011] – A. Pacholik-Żuromska, Poznając siebie, czyli konceptualne podstawy samowiedzy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.
 • Peacocke [2004] – Ch. Peacocke, Interrelations: Concepts, Knowledge, Reference and Structure, „Mind & Language” 19 (1) 2004, s. 85–98.
 • Peacocke [1992] – Ch. Peacocke, A Study of Concepts, MIT Press, Cambridge 1992.
 • Putnam [1998] – H. Putnam, Znaczenie wyrazu „znaczenie”, [w:] Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tłum. A. Grobler, PWN, Warszawa 1998.
 • Singer [2011] – W. Singer, Doświadczanie siebie a opis neurobiologiczny. Dwa konfliktowe źródła poznania, tłum. A. Pacholik-Żuromska, [w:] Niemiecka analityczna filozofia umysłu red. A. Pacholik-Żuromska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.
 • Smart [1959] – J.J.C. Smart, Sensation and Brain Processes, „Philosophical Review” (68) 1959.
 • Weiss, Wanderer [2010] – B.Weiss, J. Wanderer (ed.), Reading Brandom. On Making it Explicit, Routledge 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0892a248-b356-43da-b970-925ebc6ee19a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.