PL EN


2013 | 4 | 187-198
Article title

Witold Zygmunt Kulerski activities – secretary Stanisław Mikołajczyk’s – after World War II

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Witold Zygmunt Kulerski was one of the closest associates of the Prime Minister of Polish government in exile Stanisław Mikołajczyk. During World War II he was one of the closest collaborators of Stanislaw Mikołajczyk- Office of the Vice-President of the National Council of the Republic of Poland, Deputy Prime Minister and Prime Minister of the Polish government in exile. Kulerski’s commission devoted much attention to the affairs of Germany. This issue has been leading in international affairs, it is no wonder that Congress PSL lot of space devoted to it. Speaker stressed that the People’s Movement during its period of organizational and ideological took the view that the main “(...) the objective must be to secure Polish and Slavic world securing the aggressive spirit of the German”. Kulerski’s commission expressed concern due to the lack of activity of the Polish government to sign agreements and treaties of trade and economic with other countries than the Soviet Union. The committee members in their speeches stressed that in many areas of trade and international agreements are being overtaken by other countries and are overlooked in transactions due to insufficient activity of the Polish Government.
Contributors
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
References
 • Bartoszewski W. (1981) Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945-1946. Dokumenty do dziejów niezależnego ruchu ludowego w Polsce, Warszawa: GŁOS.
 • Dokumenty fałszerstw wyborczych w Polsce w roku 1947 (2000), M. Adamczyk, J. Gmitruk (eds.), T. 1, Warszawa: Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
 • Dokumenty fałszerstw wyborczych w Polsce w roku 1947 (2002), M. Adamczyk, J. Gmitruk (eds.), T.2, Warszawa: Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach.
 • Komunikaty Polskiego Stronnictwa Ludowego 1946-1947 (2002), M. Adamczyk, J. Gmitruk, J. Mazurek, (eds.) Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wszechnica Świętokrzyska.
 • Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego 19-21 styczeń 1946 (stenogram), wstęp, J. Gmitruk, J. Mazurek (eds.), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 1999
 • Nr 9. 1947 lipiec 26, bm – Doniesienie źródła ps. „Maria” dotyczące zwolnienia Kazimierza Bagińskiego, in: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa. T. 1, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
 • Nr 9. 1947 sierpień 3, Warszawa – Doniesienie źródła ps. „Góra” dotyczące sytuacji w „Gazecie Ludowej” oraz opinii Stanisława Mikołajczyka na temat ewentualnego wyjazdu z Polski, w: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa. T. 1.
 • Nr 179 1947, bm – Spis kontaktów i dat spotkań Stanisława Mikołajczyka w latach 1945-1947 sporządzony przez kierownika Sekcji 1 Wydziału II Departamentu V MBP Stanisława Morawskiego do celów śledztwa, w: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, T. 1.
 • Nr 189 1947 listopad 21, Warszawa – Protokół przesłuchania Witolda Kulerskeigo, w: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, T. 1.
 • Nr 201 1948 marzec 23, Warszawa – Protokół przesłuchania Marii Hulewiczowej, w: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, T. 1.
 • Nr 202 1948 marzec 26, Warszawa – Protokół przesłuchania Marii Hulewiczowej, w: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, T. 1.
 • Nr 205 1948 maj 18, Warszawa _ Protokół przesłuchania Marii Hulewiczowej, w: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, T. 1.
 • Nr 207 1948 maj 22, Warszawa – Protokół przesłuchania Marii Hulewiczowej, w: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, T. 1.
 • Nr 211 1948 czerwiec [25-30], Warszawa – Protokół przesłuchania Witolda Kulerskiego, w: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, T. 1.
 • Nr 214 1948 październik 2, Warszawa – Protokół przesłuchania Marii Hulewiczowej, w: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, T. 1.
 • Nr 217 1948 grudzień [3-28], Warszawa – Zeznanie własne Pawła Siudaka, w: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, T. 1.
 • Nr 221 1950, maj 17, Warszawa – Protokół przesłuchania Witolda Kulerskiego, w: Stanisław
 • Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, T. 1.
 • Nr 222 1950 maj 19, Warszawa - Protokół przesłuchania Pawła Siudaka, w: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, T. 1.
 • Nr 223 1950 czerwiec, Warszawa – Plan śledztwa przeciwko Marii Hulewiczowej, Wincentemu Bryi, Mieczysławowi Dąbrowskiemu, Pawłowi Siudakowi i Witoldowi Kulerskiemu, sporządzony przez oficera śledczego Wydziału II Departamentu Śledczego MBP ppor. Jana Lisowskiego, w: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, T. 1.
 • Nr 234 1950 listopad 10 – Notatka informacyjna dotycząca Witolda Kulerskiego opracowana przez oficera MBP mjr. Wołkowa na podstawie wyjaśnień gen. Bryg. Stanisława Tatara, płk. Mariana Utnika, płk. Stanisława Nowickiego, w: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, T. 1.
 • Nr 238 1951 październik 24, Warszawa – Raport z przebiegu procesu Marii Hulewiczowej, Wincentego Bryi, Pawła Siudaka, Witolda Kulerskiego, Mieczysława Dąbrowskiego w dniach 3-8 X 1951 r. przed WSR w Warszawie, w: Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa, T. 1.
 • Skorowidz do Sprawozdań Stenograficznych Sejmu Ustawodawczego RP z posiedzeń 1-47 od 4 lutego 1947 r. do 26 czerwca 1948 r., (1949) Warszawa.
 • Spis Posłów na Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej (1947), Warszawa.
 • Stępień S. (1984), Prasa ludowa w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa: „Prasa ZSL”.
 • Swacha P., (2010) Polityka informacyjna Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945-1947), Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Ruchu Ludowego.
 • Turkowski R. (1992), Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji 1945-1949, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Nowa Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego (1946), „Gazeta Ludowa”, 22.01.
 • Zasady polityki zagranicznej uchwalone przez Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego (1946), „Gazeta Ludowa”, 22. 01.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-089bd935-04e1-4568-97a0-3d10580aa568
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.