PL EN


2012 | 1 | 57-70
Article title

POTRZEBY SPOŁECZNE W STARZEJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE

Content
Title variants
EN
SOCIAL NEEDS IN AN AGING SOCIETY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zwraca uwagę na potrzeby społeczne ludzi starzejących się, przede wszystkim na konieczność wspierania zdrowia i aktywności osób starszych, jak również na konieczność podnoszenia świadomości społeczeństw poprzez uruchamianie wszelkich inicjatyw związanych z kreowaniem potencjału tej grupy wiekowej.
EN
The article is paying attention to social needs of people growing old, above all to the need to support the health and activities of elderly people, as well as to the need to raise the awareness of societies by starting all initiatives associated with creating the potential of this age group.
Year
Issue
1
Pages
57-70
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
author
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-089d4914-e3fd-4f47-8768-1f4fde9ce7ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.