PL EN


2014 | 2(36) | 7-12
Article title

Determinants of Knowledge Transfer in a Region

Authors
Title variants
PL
Czynniki determinujące transfer wiedzy w regionie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main goal of the paper is to identify the determinants of knowledge transfer in a region on the basis of literature studies. The paper begins by discussion of the concept of knowledge transfer and its importance to regional development. Then it focuses on transfer of knowledge, with regard in particular to the triple-helix model. It also indicates the concept of success in the processes of knowledge transfer. A section of the paper contains a discussion of the determinants of transfer of knowledge in a region. The basis for recognition of the determinants in question were literature studies. On these grounds evidences were found to suggest that knowledge transfer in a region is determined by heterogeneous factors. The findings provide the basis for developing practical advice on effective knowledge transfer practices.
PL
Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników determinujących transfer wiedzy w regionie w oparciu o badania literaturowe. Artykuł rozpoczyna się dyskusją na problematyką wiedzy i jej znaczeniem w rozwoju regionu. Następnie w artykule skupiono się na zagadnieniu transferu wiedzy, przede wszystkim w kontekście modelu triple-helix. Zwrócono również uwagę na kwestie związane z powodzeniem transferu wiedzy. Istotną część artykułu zajmują zagadnienia dotyczące czynników wpływających na transfer wiedzy w regionie. Identyfikacja wspomnianych czynników przeprowadzona została na podstawie analizy literatury przedmiotu. W oparciu o przeprowadzone badania literaturowe można stwierdzić, że transfer wiedzy w regionie uwarunkowany jest szeregiem różnorodnych czynników. Zidentyfikowanie wspomnianych czynników wpływać może na zwiększenie efektywności rzeczywistych procesów związanych z transferem wiedzy.
Keywords
Contributors
 • Opole University of Technology, Poland
References
 • Acs, Z.J., D.B. Audretsch, and M.P. Feldman. 1994. “Research-and-Development Spillovers and Recipient Firm Size.” Review of Economics and Statistics no. 76 (2): 336–340. doi: 10.2307/2109888.
 • Audretsch, D.B., and M.P. Feldman. 1996. “R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production.” American Economic Review no. 86 (3): 630–640.
 • Audretsch, D.B., and E.E. Lehmann. 2005. “Does the Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship Hold for Regions?” Research Policy no. 34 (8): 1191–1202. doi: 10.1016/j.respol.2005.03.012.
 • Boschma, R.A. 2005. “Proximity and Innovation. A Critical Assessment.” Regional Studies no. 39 (1): 61–74. doi: 10.1080/0034340052000320887.
 • Coccia, M. 2008. “Spatial Mobility of Knowledge Transfer and Absorptive Capacity. Analysis and Measurement of the Impact within the Geoeconomic Space.” Journal of Technology Transfer no. 33 (1): 105–122. doi: 10.1007/s10961–007–9032–4.
 • Cummings, J.L., and B.S. Teng. 2003. “Transferring R&D Knowledge. The Key Factors Affecting Knowledge Transfer Success.” Journal of Engineering and Technology Management no. 20 (1/2): 39–68. doi: 10.1016/S0923–4748 (03)00004–3.
 • Etzkowitz, H., and L. Leydesdorff. 2000. “The Dynamics of Innovation. From National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations.” Research Policy no. 29 (2): 109–123. doi: 10.1016/S0048–7333 (99)00055–4.
 • Fritsch, M., and G. Franke. 2004. “Innovation, Regional Knowledge Spillovers and R&D Cooperation.” Research Policy no. 33 (2): 245–255. doi: 10.1016/S0048–7333 (03)00123–9.
 • Fritsch, M., and M. Kauffeld-Monz. 2010. “The Impact of Network Structure on Knowledge Transfer. An Application of Social Network Analysis in the Context of Regional Innovation Networks.” Annals of Regional Science no. 44 (1): 21–38. doi: 10.1007/s00168–008–0245–8.
 • Howells, J. 2005. “Innovation and Regional Economic Development: A matter of Perspective?” Research Policy no. 34 (8): 1220–1234. doi: 10.1016/j.respol.2005.03.014.
 • Hulsbeck, M., and E.N. Pickave. 2014. “Regional Knowledge Production as Determinant of High-Technology Entrepreneurship. Empirical Evidence for Germany.” International Entrepreneurship and Management Journal no. 10 (1): 121–138. doi: 10.1007/s11365–011–0217–9.
 • Klemens, B. 2013. “Problematyka rozwoju obszarów wiejskich w dokumentach strategicznych w perspektywie 2020 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego).” In Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskij. Stare problemy i nowe wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego, edited by K. Heffner, 151–170. Warszawa: KPZK PAN.
 • Landry, R., N. Amara, and M. Ouimet. 2007. “Determinants of Knowledge Transfer. Evidence from Canadian University Researchers in Natural Sciences and Engineering.” Journal of Technology Transfer no. 32 (6): 561–592. doi: 10.1007/s10961–006–0017–5.
 • Lissoni, F. 2001. “Knowledge Codification and the Geography of Innovation. The Case of Brescia Mechanical Cluster.” Research Policy no. 30 (9): 1479–1500. doi: 10.1016/S0048–7333 (01)00163–9.
 • Mach, Ł. 2012. “Determinanty ekonomiczno-gospodarcze oraz ich wpływ na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych.” Ekonometria no. 4 (38): 106–116.
 • Makieła, Z. 2013. Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji, Zarządzanie Przedsiębiorczość. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Mathur, V.K. 1999. “Human Capital-Based Strategy for Regional Economic Development.” Economic Development Quarterly no. 13 (3): 203–216. doi: 10.1177/089124249901300301.
 • Meagher, K., and M. Rogers. 2004. “Network Density and R&D Spillovers.” Journal of Economic Behavior & Organization no. 53 (2): 237–260. doi: 10.1016/j.jebo.2002.10.004.
 • Przygodzki, Z. 2011. “Region wiedzy — wiedza i kapitał ludzki a rozwój regionu.” In Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe, edited by A. Nowakowska, Z. Przygodzki and M.E. Sokołowicz. Warszawa: Difin.
 • Siegel, D.S., D. Waldman, and A. Link. 2003. “Assessing the Impact of Organizational Practices on the Relative Productivity of University Technology Transfer Offices. An Exploratory Study.” Research Policy no. 32 (1): 27–48. doi: 10.1016/S0048–7333 (01)00196–2.
 • Strojny, M. 2004. “Zarządzanie wiedzą w Polsce 2004. Wyniki projektu badawczego KPMG.” E-mentor (5): 29–32.
 • Todtling, F., and M. Trippl. 2005. “One Size Fits All? Towards a Differentiated Regional Innovation Policy Approach.” Research Policy no. 34 (8): 1203–1219. doi: 10.1016/j.respol.2005.01.018.
 • Uotila, T., H. Melkas, and V. Harmaakorpi. 2005. “Incorporating Futures Research into Regional Knowledge Creation and Management.” Futures no. 37 (8): 849–866. doi: 10.1016/j.futures.2005.01.001.
 • von Hippel, E. 1994. “«Sticky Information» and the Locus of Problem Solving. Implications for Innovation.” Management Science no. 40 (4): 429–439.
 • Zygmunt, A. 2011. “Problematyka finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce.” In Zarządzanie innowacją. Aspekty komunikacji, finansowania, badania rynku, psychologicznych uwarunkowań, polityki innowacyjnej i infrastruktury, edited by D.M. Trzmielak and J. Żurawska. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji.
 • Zygmunt, A., and M. Szewczyk. 2012. “Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw branży produkcji metalowych wyrobów gotowych Opolszczyzny w kontekście rozwoju regionu.” Barometr Regionalny. Analizy i prognozy no. 2 (28): 65–71.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08a3f52c-d057-49ff-b457-d8e7a5900bb1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.