Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 2(19) | 269-278

Article title

Współczesna książka dziecięco-młodzieżowa i media. Bestsellery fantasy i ich recepcja w polskiej mediosferze

Authors

Content

Title variants

EN
Book for Children and Teenagers and Media. Fantasy Bestsellers and Their Reception in the Polish Media Space

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zagadnienie relacji współczesna książka dla dzieci i młodzieży a media należy obecnie do istotnych kwestii podejmowanych przez badaczy. W dyskusje na ten temat, z perspektywy bibliologii, włącza się monografia Michała Rogoża Fantastycznie obecne. Anglojezyczne bestsellerowe cykle powieściowe dla dzieci i młodzieży we współczesnej polskiej przestrzeni medialnej. Autor analizuje popularne cykle z zakresu fantastyki, tj. Opowieści z Narnii Clve’a Staplesa Lewisa, Harry’ego Potter Jane K. Rowling, Zmierz Stephenie Meyer, Mroczne Materie Philipa Pulmana, Dziedzictwo Christophera Paoliniego i ich recepcję w tradycyjnych mediach i w polskojęzycznym Internecie. Niniejszy artykuł zawiera omówienie wspomnianej monografii, przedstawia główne tezy autora oraz wnioski i interpretacje.
EN
The relationship between a contemporary book for children and teenagers and the media is now a major issue for researchers. From the perspective of bibliology, Michał Rogoż monograph Fantastycznie obecne. Anglojezyczne bestsellerowe cykle powieściowe dla dzieci i młodzieży we współczesnej polskiej przestrzeni medialnej is included. The author analyzes popular cycles of fantasy: The Cronicles of Narnia by Clive Staples Lewis, Harry Potter by Jane K. Rowling, Twiligh saga by Stephenie Meyer, Dark Materials by Philip Pulman, Inheritance by Christopher Paolini and their reception in traditional media and the Polish language Internet. This article discusses the above monograph, presents the main theses of the author and conclusions and interpretations.

Year

Volume

10

Issue

Pages

269-278

Physical description

Dates

published
2017-12

Contributors

author
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

References

 • Chuchro Ewa, Fan fiction – uwagi o twórczości literackiej i kulturze czytelniczej dzieci i młodzieży w sieci, [w:] Po Potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Praca zbiorowa, pod red. Danuty Świerszczyńskiej-Jelonek, Grzegorza Leszczyńskiego, Michała Zająca, Warszawa 2008, s. 86–96.
 • Godzic Wiesław, Rozumieć telewizję, Kraków 2001.
 • Jenkins Henry, Kultura konwergencji, Warszawa 2007.
 • Jenkins Henry, Textual Poachers. Television Fans and Participatory Culture, New York 1992.
 • Kruk Magdalena, Fenomen popularności małego czarodzieja. Harry Potter Joanne K. Rowling i młodzi odbiorcy, [w:] Bestsellery, literatura popularna, odbiorcy, pod. red. Anny Dymmel, Lublin 2009, s. 11–28.
 • Krzysztofek Kazimierz, BIG DATA SOCIETY. Technologie samozapisu i samo pokazu. Ku humanistyce cyfrowej. „Kultura i Historia” [online] 2012, nr 21 [dostęp 30 września 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3626.
 • Książki w życiu najmłodszych, pod red. Marioli Antczak, Agaty Walczak-Niewiadomskiej, Łódź 2015.
 • Rogoż Michał, Czas i przestrzeń w cyklu powieściowym Joanne K. Rowling o Harrym Potterze, „Literatura i Kultura Popularna” 2010, t. 16, s. 59–75.
 • Rogoż Michał, Internet Information Space of the Polish Edition of “Histories Inedites du Petit Nicholas”, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2010, nr 1, s. 71–83.
 • Rogoż Michał, Kubuś Puchatek jako bohater wielu pokoleń. Z dziejów recepcji arcydzieła Alana Aleksandra Milne’a na polskim rynku wydawniczym, [w:] Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych, pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, współpraca Sylwii Gajownik, Katowice 2012, s. 59–75.
 • Rogoż Michał, Muminki Tove Jansson na polskim rynku wydawniczym, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2011, nr 4, s. 43–67.
 • Sadzikowska Lucyna, Mapa współczesnych badań nad książką dziecięco-młodzieżową, [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży, pod red. Katarzyny Tałuć, Katowice 2017, s. 360–378.
 • Siuda Piotr, Fanfiction – przejaw medialnych fandomów, [w:] Człowiek a media. Obserwacje-wizje-obawy, pod red. Włodzimierza Gruszczyńskiego, Anny Hebdy, Warszawa 2007, s. 143–57.
 • Siuda Piotr, Mechanizmy kultury prosumpcji, czyli fani i ich globalne zróżnicowanie, „Studia Socjologiczne”, 2012, nr 4, s. 109–132.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-08a46643-1f93-4c3c-815b-db114abd5305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.