PL EN


2012 | 1/2012 (36) t.2 | 85-98
Article title

Wywiad z przedsiębiorcą jako narzędzie w procesie nauczania przedsiebiorczości

Content
Title variants
EN
An interview with the entrepreneur as a tool for teaching entrepreneurship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wywiad z przedsiębiorcą stanowi znakomite narzędzie nauczania przedsiębiorczości, które może być stosowane na różnych kierunkach studiów oraz poziomach nauczania. Daje ono możliwość pozyskania przez młode pokolenie unikalnej wiedzy zdobytej przez przedsiębiorców na podstawie wieloletnich doświadczeń w biznesie, a także wpływa na ich motywację do założenia własnego przedsięwzięcia biznesowego oraz kształtuje poczucie własnej skuteczności. Wizyta w terenie często prowadzi do nieoczekiwanych odkryć oraz wielu zaskoczeń. Jest ona również okazją do przeprowadzenia obserwacji oraz wywiadów z przedstawicielami najbliższego otoczenia przedsiębiorcy, co zdecydowanie wzbogaca doświadczenia badawcze studentów i pozwala na doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia badań jakościowych. W artykule przedstawione zostały efekty kształcenia realizowane poprzez zastosowanie w procesie nauczania wywiadów z przedsiębiorcami, a także praktyczne aspekty oraz wskazówki dotyczące sposobu organizacji oraz przeprowadzania badania przez studentów.
EN
Interview with an entrepreneur is an effective tool in entrepreneurial education, which may be applied in different programs and on the different levels of education. It offers an opportunity for the students to gain unique experience-based knowledge from the entrepreneurs. Often truly inspirational interviews with entrepreneurs have a great impact on motivating young people to start an entrepreneurial venture and strengthen their self-efficacy. A direct contact with entrepreneurs in their natural settings provides students with a new insight into entrepreneurial process and often leads to interesting discoveries. It is also an opportunity to do the observation and conduct the interviews with other stakeholders. Such research experience contributes to the development of valuable skills in conducting qualitative research. The article presents the learning goals and objectives, which may be achieved through the use of interviews with entrepreneurs in the learning process, as well as practical aspects as well as instructions and guidelines for students
Keywords
Year
Pages
85-98
Physical description
Dates
published
2012-04-15
Contributors
References
 • Atkinson, P. i D. Silverman 1997. Kundera’s Immortality. The Interview Society and the Invention of the Self. Qualitative Inquiry, nr 3 (3), s. 304–325.
 • Baron, R.A. i S.A. Shane 2008. Entrepreneurship: A Process Perspective, Mason: Thomson South-Western.
 • Barringer, B.R. i R.D. Ireland 2008. Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall.
 • Corman, J., Pennel, L. i R. Lussier 2006. Small Business Management: A Planning Approach, Cincinnati: Atomic Dog.
 • Glinka, B. 2008. Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Glinka, B. i S. Gudkova 2011. Przedsiębiorczość, Warszawa: Wolters-Kluwer.
 • Gudkova, S. 2008. Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Warszawa: WAiP.
 • Kellermann, Y. 2010. Przedsiębiorczość kobieca na przykładzie Tilli-Bum, raport przygotowany w ramach przedmiotu Przedsiębiorczość.
 • Kirzner, I. 1973.Competition and Entrepreneurship, Chicago–London: The University of Chicago Press.
 • Kuratko, D.F. 2009. Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice, 8th ed., Mason: Thomson/South-Western.
 • Longenecker, J.G., Moore, C.W., Petty, J.W. i L.E. Palich 2006. Small Business Management: An Entrepreneurial Emphasis, 13th ed., Ohio: South-Western Learning.
 • Matsushita, K. 2002. Zarządzanie z pasją czyli rozmowy z Konosuke Matsushitą, założycielem i twórcą potęgi koncernu Matsushita Corp. (Panasonic, Technics, National), Poznań: Forum.
 • Minniti, M. i W. Bygrave 2001. A Dynamic Model of Entrepreneurial Learning. Entrepreneurship: Theory & Practice, nr 3 (25), s. 5–16.
 • Roberts, D. i C. Woods 2005. Changing the world on a shoestring: The concept of social entrepreneurship. University of Auckland Business Review, nr 2 (7), s. 45–51.
 • Salomon, G.T. 2006. Are We Teaching Small Business Management to Entrepreneurs And Entrepreneurship to Small Business Managers, The United States Association for Small Business and Entrepreneurship (USASBE) White Papers.
 • Timmons, J.A. 1999. New Venture Creation: A Guide to Small Business Development, Burr Ridge: Irwin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08a5d707-6ca1-450f-b517-00e0c5a5d771
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.