PL EN


2020 | vol. 9 | 95-99
Article title

Czy powinniśmy kopać? Perspektywy badań nieinwazyjnych na przykładzie metody magnetycznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main purpose of this article is to present the possibilities of using non-invasive methods with special emphasis placed on the magnetic method as a solution to a crisis which has arisen in Polish archaeology. The growing numbers of artefacts in museum storage has increasingly raised a question about the legitimacy of research excavations. Widespread non-invasive prospecting may be a solution to the problem as it will allow to evaluate the state of preservation, the size and range of the positions and, as a result, to decide if excavations are necessary and desired. This is of extreme importance due to the limited research perspectives for some types of sites.
Year
Volume
Pages
95-99
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
 • Instytut Archeologii
References
 • Błażejewski Artur, Diakowski Marcin, Markiewicz Joanna (2012), Wstępne wyniki badań osady z młodszego okresu przedrzymskiego na stanowisku Bytomin (Bytnik) 6, gm. Głogów,
 • „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 54, s. 161-183.
 • Bukowski Zbigniew (1969), O zastosowaniu metod geofizycznych w archeologii, „Archaeologia Polona”, t. 14, s. 444-454.
 • Dulęba Przemysław, Soida Jacek, Wroniecki Piotr (2016), Od porażki do zwycięstwa. Problem interpretacji badań nieinwazyjnych na przykładzie studiów nad osadnictwem lateńskim
 • na Śląsku, [w:] Metody geofizyczne w archeologii polskiej 2016, red. M. Furmanek, T. Herbich, M. Mackiewicz, Wrocław: Instytut Archoelogii uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Fundacja Nauki „Archaeologia Silesiae”, s. 15-19.
 • Dulęba Przemysław, Soida Jacek, Wroniecki Piotr (2015), Searching for Celts in Upper Silesia.
 • Verification by excavation of a geophysical survey in Samborowice, „Archaeologia Polona”, t. 53, s. 202-205.
 • Kowalczuk Jerzy, Stopka Tadeusz (1961), Zastosowanie metody magnetycznej w badaniach archeologicznych, „Przegląd Geologiczny”, t. 9, nr 10, s. 540-543.
 • Kowalczuk Jerzy, Stopka Tadeusz (1962), Badania magnetyczne w eksploatacji stanowisk archeologicznych, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 7, nr 3, s. 321-328.
 • Ławecka Dorota (2003), Wstęp do archeologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Markiewicz Joanna, Błażejewski Artur (2016), Osada i cmentarzysko z epoki żelaza na stanowisku Bytomin (Bytnik) 1 i 6, Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu
 • Wrocławskiego.
 • Misiewicz Krzysztof (1998), Metody geofizyczne w planowaniu badań wykopaliskowych, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Misiewicz Krzysztof (2006), Geofizyka archeologiczna, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Thelemann Michael, Lehnhardt Enrico, Bebermeier Wiebke, Meyer Michael (2016), Iron, Humans and Landscape – insights from a Micro-Region in the Widawa Catchment Area, Silesia,
 • „eTopoi Journal of Ancient Studies”, t. 4, s. 109-138.
 • Wroniecki Piotr (2015), Rzecz o interpretacji wyników badań geofizycznych. Szurpiły, st. 8 „Mosiężysko”, [w:] Materiały do archeologii Warmii i Mazur, t. 1, Warszawa, Białystok:
 • Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08b1b21d-a03b-4d22-bd5d-4a3fb5346a10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.