PL EN


2014 | 14 | 2(30) | 149-162
Article title

Natural values as a factor in the location of residential investments

Content
Title variants
PL
Naturalne wartości jako czynnik lokalizacji inwestycji mieszkaniowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The natural environment is one of the factors of development activities location. The quality and availability of natural values influences bid prices of flats. The availability of ecosystems of special qualities such as rarity and uniqueness is not a desirable feature for potential buyers. This is due to conservation restrictions, and thus the limited possibilities to use the land for recreational purposes. The most desirable category are the green areas located within the urban structure, which provide the opportunity to combine a sense of communion with nature and relatively unrestricted use of the benefits offered by ecosystems.
PL
Środowisko naturalne stanowi jeden z czynników rozwoju aktywności lokalnej. Jakość oraz dostępność walorów naturalnych warunkuje wysokość oferowanych cen mieszkań. Dostępność ekosystemów o specjalnych walorach, takich jak rzadkość i wyjątkowość nie jest pożądaną cechą dla potencjalnych nabywców. Wynika to z wymogów konserwacyjnych, a zatem ograniczonych możliwości wykorzystywania terenu w celach rekreacyjnych. Najbardziej pożądaną kategorię stanowią tereny zielone położone na obszarach miejskich, co zapewnia sposobność połączenia poczucia wspólnoty z naturą, a także relatywnie nieograniczonym czerpaniem korzyści z ekosystemów.
Year
Volume
14
Issue
Pages
149-162
Physical description
Dates
online
2014-06
Contributors
 • Poznań University of Economics, Poznań, Poland
 • Poznań University of Economics, Poznań, Poland
References
 • Budner, W. (2003). Lokalizacja przedsiębiorstw: aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 • CB Richard Ellis; Murator EXPO (2012). Analiza czynników wpływających na zakup mieszkania. Warszawa.
 • Centrum Badań Metropolitarnych UAM (2011). Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej. Poznań
 • Centrum Badań Metropolitarnych UAM (2010). Zielona Księga aglomeracji poznańskiej. Poznań
 • Dąbrowski, M.; Kirejczyk, K. (2001). Inwestycje deweloperskie. Warszawa: Twigger.
 • Jaszczak, R.; Beker, C.; Gołojuch, P. (2010). Leśnictwo i Gospodarka Leśna na obszarze aglomeracji poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Kaczmarek, T.; Mikuła, Ł. (2010). Aglomeracja poznańska, profile miast, gmin i powiatu. Poznań: Centrum Badań Metropolitarnych UAM.
 • Mizgajski, A. et al. (2010). Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Parysek, J. (2008). Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania i rozwoju. In: Parysek, J.; Tolle, A. (eds.). Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty poznawcze i praktyczne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Swianiewicz, P.; Klimska, U. (2005). Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce – waniliowe centrum, mozaika przedmieścia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08b42d73-c3fd-42c2-a71a-d9dfb08c2f0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.