PL EN


2012 | 3-4(86-87) | 75-82
Article title

Wykorzystanie narzędzi marketingu personalnego w procesie rozwoju spółki Nasza Klasa

Content
Title variants
EN
The Use of Personalized Marketing Instruments in the Process of Company Development of Nasza Klasa
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu ukazano zmiany w podejściu do marketingu personalnego, zaznaczające się w związku z rozwojem spółki Nasza Klasa w branży IT, koncentrując się głównie na narzędziach tego marketingu. Na tym tle podjęto także kwestię kreowania wizerunku pracodawcy.
EN
This paper presents changes in approach to personalized marketing as observed in the development of the Nasza Klasa Company in the IT industry. Its main focus is the personalized instruments used in such marketing. It is against this backdrop that the matter of creating employer image is also examined.
Year
Issue
Pages
75-82
Physical description
Dates
published
2012-06-15
Contributors
  • Wrocław University of Economics, Wrocław, Poland
  • Wrocław University of Economics, Wrocław, Poland
References
  • Baruk A.I. (2008), Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
  • Bednarski L., red. (2003), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Boyd D., Ellison N., Social Network Sites: Definition, History and Scholarship, [http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html].
  • Gableta M., red. (2006), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  • Listwan T., red. (2005), Słownik zarządzania kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Selinger N. (2009), Programiści jako pracownicy wiedzy branży IT, [w:] M. Gableta, A. Pietroń Pyszczek, (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08bb6a54-1b05-48e4-ace8-1f8c271f7ea5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.