PL EN


2016 | 1(28) | 47-64
Article title

Digital participation in cultural heritage. The case of open monuments crowdsourcing platform

Content
Title variants
PL
Cyfrowa partycypacja w obszarze dziedzictwa kulturowego. Przykład crowdsourcingowej platformy Otwarte Zabytki
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Uczestnictwo rozproszone w sieci, znane pod anglojęzycznym terminem „crowdsourcing” stało się możliwe dzięki ewolucji technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), które z kolei wspierają procesy innowacyjne i rozwojowe organizacji. W obszarze dziedzictwa kulturowego crowdsourcing jest kontynuacją wieloletniej tradycji zapraszania do współpracy publiczności (tj. widzów, uczestników pokazu, zwiedzających) na zasadzie wolontariatu. Ta forma zaangażowana cyfrowego jest również ciekawym narzędziem wspierającym poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za dziedzictwo. Artykuł koncentruje się na crowdsourcingu jako praktyce cyfrowej partycypacji w obszarze dziedzictwa kulturowego. Analizuje przykład polskiej platformy crowdsourcingowej Otwarte Zabytki. To projekt otwarty umożliwiający wprowadzanie (edytowanie istniejących lub przygotowanie nowych) opisów na temat historycznych obiektów w Polsce oraz polskich poza granicami kraju. Tekst rozpoczyna się wyjaśnieniem terminu „crowdsourcing” w erze cyfrowej. Następnie podejmuje opis organizacyjnych aspektów platformy Otwarte Zabytki. Po wprowadzeniu kluczowych treści kolejne części artykułu skupiają się na analizie działań tzw. tłumu i analizie finansowych implikacji crowdsourcingu w środowisku organizacji pozarządowych.
EN
Crowdsourcing has been made possible thanks to the evolution of information and communication technology which, in turn, supports innovation and development of organizations. In cultural heritage crowdsourcing is a continuation of a longstanding tradition of inviting the public to contribute on a volunteer basis. This form of online engagement is also a promising tool to enhance the sense of civic responsibility for heritage. The article looks at crowdsourcing as a digital participation practice in cultural heritage. It investigates the case of the Polish Open Monuments crowdsourcing platform. It is an open project with a focus on refining description about historical sites in Poland and Polish historical sites abroad. The paper starts with the introduction of the crowdsourcing notion in the digital era. Then it looks at the organisational aspects of Open Monuments. Having offered an overview of the main issues regarding this paper the next sections offer the examination of the performance of the so called crowds and the analysis of financial implications of crowdsourcing in the nonprofit environment.
Year
Issue
Pages
47-64
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Tischner European University (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera)
References
 • About Heritage Board of Poland. Available online at: <http://www.nid.pl/en/About_heritage_board_of_Poland/>. Accessed on 23.09.2015.
 • About the Licenses. Available online at: <http://creativecommons.org/licenses/?lang= en>. Accessed on 23.09.2015.
 • Acar, O. and Ende, J. (2011). Motivation, Reward Size and Contribution in Idea Crowdsourcing. Paper presented at the Dime-Druid Academy Winter Conference 2011 on Comwell Rebild Bakker. Aalborg, Denmark.
 • Aigrain, P. (2012). Sharing. Culture and the Economy in the Internet Age. Amsterdam: University Press, Amsterdam.
 • Aitamurto, T. et al. (2011). The Promise of Idea Crowdsourcing – Benefits, Contexts, Limitations. White paper, June 2011. Available online at: <http://www.crowdsourcing. org/document/the-promise-of-idea-crowdsourcing--benefits-contextslimitations/ 5218>. Accessed on 23.09.2015.
 • Amazon Mechanical Turk. Available online at: <https://www.mturk.com/mturk/welcome>. Accessed on 23.09.2015.
 • Bednarek, J. (2013). Nowe wyzwania mediów cyfrowych w społeczeństwie wiedzy. In: A. Andrzejewska et al., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów, (University of Euroregional Economy in Józefów-Warsaw).
 • Brabham, D.C. (2013). Crowdsourcing, MIT Press Essential Knowledge, Cambridge.
 • Brown, S. and Eisenhardt, K. (1994). The Art of Continuous Change: Linking Complexity Theory and Time-Paced Evolution in Relentlessly Shifting Organizations. “Administrative Science Quarterly” 42, 1, pp. 1–34.
 • Causer, T. and Terras, M. (2014). Many hands make light work. Many hands together make merry work’: Transcribe Bentham and crowdsourcing manuscript collections. In: M. Ridgem (ed.), Crowdsourcing our Cultural Heritage. Ashgate.
 • Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press, Boston. Eccles, K. and Greg, A. (2014). Your Paintings Tagger: Crowdsourcing descriptive metadata for a national virtual collection. In: M. Ridge (ed.), Crowdsourcing our Cultural Heritage. Ashgate.
 • Estellés-Arolas, E. and González-Ladrón-de-Guevara, F. (2012). Towards an Integrated Crowdsourcing Definition. “Journal of Information Science”, 38 (2), pp. 189–200.
 • Exhibitions: Click! A Crowd-Curated Exhibition. Available online at: <http://www. brooklynmuseum.org/exhibitions/click/>. Accessed on 23.09.2015.
 • Gura, T. (2013). Citizen Science: Amateur experts. ”Nature”, pp. 496, 259–261.
 • Haythornthwaite, C. (2009). Online Knowledge Crowds and Communities. Paper presented February 2009 at the International Conference on Knowledge Communities, University of Nevada, Reno. Available online at: <https://www.ideals. illinois.edu/bitstream/handle/2142/14198/Online%20Knowledge%20Crowds%20 and%20Communities_Reno_2009.pdf?sequence=2>. Accessed on 23.09.2015.
 • Hippel, E. (2006). The Sources of Innovation, Oxford University Press, New York/ /Oxford.
 • Innocentive. Available online at: <https://www.innocentive.com/>. Assessed on 23.09.2015.
 • INSPIRE, Infrastructure for Spatial Information in the European Community. Available online at: <http://inspire.ec.europa.eu/>. Accessed on 23.09.2015.
 • JISC Digital Media. Available online at: <http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/guide/ Crowdsourcing>. Accessed on 23.09.2015.
 • Kittur, A. et al. (2013). The Future of Crowd Work. CSCW’13 Proceedings of the 2013 Conference on Computer Supported Cooperative Work. New York, ACM, pp. 1301– 1318. Available online at: <http://hci.stanford.edu/publications/2013/CrowdWork/ futureofcrowdwork-cscw2013.pdf>. Accessed on 23.09.2015.
 • Kleemann, F. et al. (2008). Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing. ”Science, Technology & Innovation Studies”, North America, 4 (1), pp. 5–28.
 • Lascarides, M. and Vershbow, B. (2014). What’s on the menu? Crowdsourcing at the New York Public Library. In: M. Ridge, Crowdsourcing our Cultural Heritage. Ashgate. McKinley, D. (2015). Heuristics to support the design and evaluation of websites for crowdsourcing the processing of cultural heritage assets. Ph.D. findings report. Available online at: <http://nonprofitcrowd.org/wp-content/uploads/2015/04/McKinley- crowdsourcing-heuristics-March20151.pdf>. Accessed on 23.09.2015.
 • McKinley, D. (2012). Practical management strategies for crowdsourcing in libraries, archives and museums. Available online at: <http://nonprofitcrowd.org/wp-content/ uploads/2014/11/McKinley-2012-Crowdsourcing-management-strategies.pdf>. Accessed on 23.09.2015.
 • Miles, M. and Huberman, M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, SAGE Publications.
 • Oomen, J. and Aroyo, L. (2011). Crowdsourcing in the cultural heritage domain: opportunities and challenges. C&T ’11 Proceedings of the 5th International Conference on Communities and Technologies, pp. 138–149. New York, ACM.
 • Open Monuments. Available online at: <http://otwartezabytki.pl/> and <http://centrumcyfrowe. pl/projekty/otwarte-zabytki/>. Accessed on 23.09.2015.
 • Owens, T. (2013). Digital Cultural Heritage and the Crowd. Curator: The Museum Journal. 56 (1).
 • Owens, T. (2014). Making Crowdsourcing Compatible with the Missions and Values of Cultural Heritage Organisations. In: M. Ridge (ed.) Crowdsourcing our Cultural Heritage, Ashgate.
 • Prahalad, C.K. and Ramaswamy, V. (2004). Co-Creation Experiences: The Next Practice Invalue Creation. “Journal of Interactive Marketing”, 18 (3), pp. 5–14.
 • Prokurat, S. (2013). Work 2.0: nowhere to hide. North Charleston, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów (University of Euroregional Economy in Józefów-Warsaw).
 • Przewłocka, J. et al. (2013). Podstawowe Fakty o Organizacjach Pozarządowych. Raport z badania 2012. Warszawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Raddick, J. et al. (2010), Galaxy zoo: Exploring the motivations of citizen science volunteers. “Astronomy Education Review”, 9 (1).
 • Ridge, M. (2014). Crowdsourcing our Cultural Heritage. Ashgate.
 • Scholz, T. (2008). Market Ideology and the Myths of Web 2.0. “First Monday”, 13 (3). Available online at: <http://firstmonday.org/article/view/2138/1945>. Accessed on 23.09.2015.
 • Siggelkow, N. (2007). Persuasion with Case Studies. “Academy of Management Journal”, 50 (1), pp. 20–24. TheSheepMarket. Available online at: <http://www.aaronkoblin.com/work/thesheepmarket/>. Accessed on 23.09.2015.
 • Trant, J. and Wyman, B. Investigating social tagging and folksonomy in art museums with steve.museum. Available online at: <http://www.ambuehler.ethz.ch/CDstore/ www2006/www.rawsugar.com/www2006/4.pdf>. Accessed on 23.09.2015.
 • Wayne, C. (2013). Best of Both Worlds. Museums, Libraries, and Archives in a Digital Age. Smithsonian Institution, Washington. Available at: http://www.si.edu/content/ gwc/BestofBothWorldsSmithsonian.pdf>. Accessed on 23.09.2015.
 • Wir waren so frei… Available online at: <https://www.wir-waren-so-frei.de/index. php/Splash/Index/lang/de_DE/lang/en_US>. Accessed on 23.09.2015.
 • Yin, R. (1994). Case study research: Design and methods. Sage Publications, Newbury Park.
 • Yin, R. (1981). The Case Study Crisis: Some Answers. “Administrative Science Quarterly” 26 (1), pp. 58–65.
 • Zooniverse.org. Available online at: <https://www.zooniverse.org/?lang=en>. Accessed on 23.09.2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08c5f05e-33a2-432c-836b-940701c637b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.