Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 | 103-111

Article title

Kształcenie resocjalizujące - specyfika i znaczenie procesu edukacji nieletnich niedostosowanych społecznie

Content

Title variants

EN
Specificy and the importance of the process of education of socially maladjusted

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nauka oraz systematyczne uczęszczanie do szkoły to dominująca aktywność dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat. Wśród nich jest określona grupa uczniów niedostosowanych społecznie, bądź też zagrożona tym zjawiskiem, która wymaga indywidualnego podejścia, a ich proces edukacji powinien uwzględniać posiadane przez tych nieletnich deficyty jak i poszukiwać ich mocnych stron. Szkoła w instytucji resocjalizacyjnej funkcjonuje według odmiennych reguł, a jednocześnie realizuje te same cele jak szkoła masowa: jej zadaniem jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w środowisku – dalszej nauki lub podjęcia pracy. Działania edukacyjne są jednym z najważniejszych elementów procesu resocjalizacji nieletnich, a tym samym zwiększają efektywność prowadzonych wobec nieletnich działań opiekuńczo-wychowawczych.
EN
The school and related activities is the dominant activity in the lives of students aged 12–18 years. Part of these students for various reasons do not deal with learning , come to this educational problems appear abnormal behavior, the difficult situation in the family. This group of students requires specific approaches and different ways of working with them. Part of the students of socially maladjusted goes to educational centers. The school in the institution works according to different rules in and at the same time has the same objectives as the general school. The most important task is to prepare students to function in an environment, further learning or work. Educational activities are one of the most important elements of the process of reintegration.

Year

Issue

Pages

103-111

Physical description

Dates

published
2013-07-31

Contributors

  • Uniwersytet Gdański

References

  • Bottoms A., Rex S. (1998). Pro-social modeling and legitimacy their potential contribution to effective practice. W: Rex S., Maltravers A., Pro-social modeling and legitimacy: the Clarke Hall Day Conference Institute of Criminology. Cambrige: Cambrige University Press,
  • Opora R. (2009). Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
  • Opora R. (2010). Resocjalizacja – wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
  • Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku, im. T. Kościuszki. Malbork 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-08c94f53-9db9-4341-bbe4-0a3eec43ec99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.