PL EN


2017 | 44 | 2(515) | 1–8
Article title

UBÓSTWO MIESZKANIOWE: OBLICZA, TRENDY, WYZWANIA

Selected contents from this journal
Title variants
EN
HOUSING POVERTY: TRENDS AND CHALLENGES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Posiadanie mieszkania — w pol­skich warunkach często utożsamiane z jego własnością – jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Jej zaspokojeniu towarzyszą na ogół istotne dla gospodarstw domowych obciążenia, związane nie tylko z ewentualnym nabyciem zasobu, ale także z bieżącym utrzymaniem przestrzeni mieszkaniowej. Istotnym elementem kosztów są wydatki związane z zabezpieczeniem energii i odpowiedniej temperatury. Wydaje się, że przedmiotem pożądanej polityki mieszkaniowej, jednej z najbardziej obecnie zapoznanych dziedzin polityki społecznej, winno być nie tylko stworzenie warunków do pozyskiwania przez gospodarstwa domowe odpowiedniej, dopasowanej do cyklu demograficznego, przestrzeni mieszkaniowej do życia, ale także wrażliwość na nowe wyzwania związane z tzw. ubóstwem energetycznym.
EN
Owning an apartment is one of the basic human needs. Satisfying this need is usually associated with the financial burden, not only with the acquisition of the resource, but also with the current maintenance of the residential space. In the first part of this article we discuss changes in the Polish housing policy in recent years; the second part presents the state of the real estate – taking into account the housing poverty. The third aspect mentioned in the article is associated with expenses related to providing the proper temperature (fuel poverty).
Year
Volume
44
Issue
Pages
1–8
Physical description
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
 • Cesarski M. (2007), Wielkość i makroproporcje inwestycji mieszkaniowych – konsekwencje społeczne, w: Zaniewska H. (red.), Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki, Warszawa.
 • Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje oszacowania i zastosowanie w polityce społecznej, Warszawa.
 • Department of Energy & Climate Change (2015), The Fuel Poverty Statistics Methodology and User Manual, London.
 • Figaszewska I. (2009), Ubóstwo energetyczne — co to jest?, Biuletyn URE nr 5, s. 2–20.
 • GUS (2013), Mieszkania. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.
 • GUS (2014a), Warunki życia rodzin w Polsce, Warszawa.
 • GUS (2014b), Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa.
 • GUS (2014c), Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2012), Warszawa.
 • GUS (2015a), Jakość życia w Polsce. Edycja 2015, Warszawa.
 • GUS (2015b), Budownictwo mieszkaniowe w okresie I – III kwartał 2015 r., Opracowanie sygnalne GUS, Warszawa.
 • GUS (2015c), Gospodarka mieszkaniowa w 2014 roku, Warszawa.
 • GUS (2015d), Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2014), Warszawa.
 • GUS (2016), Budownictwo mieszkaniowe, Tablice przeglądowe dostępne na http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-tablice-przegladowe-od-1991-roku,6,4.html [dostęp 7.07.2016].
 • IGM (1994), Założenia polityki mieszkaniowej w Polsce, Warszawa.
 • Korniłowicz J. (2007), Zmiany sytuacji mieszkaniowej i warunków mieszkaniowych, w: Zaniewska H. (red.), Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki, Warszawa.
 • Kurowski P. (2014), Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych i ubóstwo energetyczne. Skala zjawiska i grupy wrażliwe, materiał na seminarium eksperckie w Kancelarii Prezydenta RP, 24 VI 2014 r., Warszawa.
 • Malczewski J. (2014), Jak starać się o zwrot za materiały budowlane na nowych zasadach, „Gazeta Prawna” z dnia 21 stycznia.
 • MF, MIiR (2015), Przegląd wydatków publicznych: polityka wspierająca mieszkalnictwo, Warszawa, październik.
 • Miazga A., Owczarek D. (2015), Dom zimny, dom ciemny – czyli ubóstwo energetyczne w Polsce, Working Paper IBS, Warszawa.
 • Szpor A. (2016), Ubóstwo energetyczne w Polsce – temat zastępczy czy realny problem?, IBS Pol­icy Paper, styczeń.
 • The Fuel Poverty Strategy (2008), The UK Fuel Poverty Strategy. 6th Annual Progress Report 2008, Delfra-BERR, London.
 • Thiel M. (2007), Polityka mieszkaniowa i społeczna związana z mieszkalnictwem w aktach prawnych i dokumentach rządowych w latach 1990–2005, w: Zaniewska H. (red.), Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki, Warszawa.
 • Zaniewska H. (2007), Zmiany w strukturze inwestorskiej budownictwa mieszkaniowego i standardach budowanych mieszkań, w: Zaniewska H. (red.), Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki, Warszawa.
 • Zaniewska H., red. (2007), Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki, Opracowania PBZ, IPiSS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08cc3386-221e-4ece-8532-f032b17bdd8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.