PL EN


2013 | 27 | 69-83
Article title

Emocjonalizmy i emocje w języku studentów uczelni poznańskich

Content
Title variants
EN
Emotionalisms and emotions in language of students of Posen colleges
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper describes the problem of the social variant of Polish and focuses on the emotionalisms and the ways of expressing emotions. The most common is the usage of neologisms. In this article there are described few different semantic field referring to feelings, persons, places in the college, different types of subjects and the ways of passing them. The analysed material has been gathered with the survey conducted among students of different Posen colleges in 2009–2013. The conveyed analyses have showed that students use few ways of expressing emotions and the most often use the language ways to express negative emotions and values. This situation might be combined with the ways of perceiving difficult areas of the college by students. What is more, the emocionalisation in students language is often combined with the vulgarization of the Polish language and the ways of expressing emotions and values characteristic for the youth and their language.
Year
Issue
27
Pages
69-83
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
author
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
References
 • Buttler D., 1962, Neologizm i terminy pokrewne, „Poradnik Językowy” 5–6, 235–244.
 • Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Evans E., 2002, Emocje. Naukowo o uczuciach, Rebis, Poznań.
 • Goleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna, tłum. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań.
 • Grabias S., 1981, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 • Grabias S., 2001, Środowiskowe i zawodowe odmiany języka — socjolekty, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 235–253.
 • Grzesiuk A., 1995, Składnia wypowiedzi emocjonalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Jastrzębska - Golonka D., 2006, Frazeologiczne i słowotwórcze mechanizmy bogacenia słownictwa w gwarze studenckiej, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 25–32.
 • Kaczmarek L., Grabias S., Skubalanka T., 1994, Słownik gwary studenckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Kołodziejek E., 2002, Socjolekt studentów — fakt czy mit?, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, red. M. Białoskórska, L. Mariak, t. 8, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 289–300.
 • Kołodziejek E., 2005, Człowiek i świat w języku subkultur, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Lubaś W. (red.), 2003, Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Markowski A. (red.), 1999, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Michalewski K. (red.), 2006, Wyrażanie emocji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mikołajczuk A., 2006, O wyrażaniu i komunikowaniu uczuć w języku polskim (na przykładzie radości), [w:] Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 84–85.
 • Nowakowska-Kempna I., 2000, Konceptualizacja uczuć w języku polskim, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa.
 • Pędzich B., 2012, Jak powstaje socjolekt? Studium słownictwa paralotniarzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Piotrowicz A., 2006, Kilka uwag o języku współczesnej młodzieży, [w:] Nowe zjawiska w tekście, języku i komunikacji, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 11–16.
 • Ruta K., Wrześniewska - Pietrzak M., 2013a, Neosemantyzmy we współczesnym socjolekcie studenckim, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, t. III, Poznań, 93–102.
 • Ruta K., Wrześniewska - Pietrzak M., 2013b, Wybrane pola semantyczne w gwarze studenckiej w ujęciu diachronicznym, „Studia Kaliskie” 1, 91–109.
 • Satkiewicz H., 1969, Produktywne typy słowotwórcze współczesnego języka ogólnopolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Sieradzka - Baziur B., 2002, Jana Kochanowskiego renesansowy świat uczuć, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
 • Skubalanka T., 1972, O ekspresywności języka, „Annales UMCS”, Sectio F, Lublin, 123–135.
 • Smółkowa T., 1989, Nominacja językowa. Na materiale nazw rzeczownikowych, Ossolineum, Wrocław.
 • Smółkowa T., 2002, Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków.
 • Wesołowska D.N., 1978, Neosemantyzmy współczesnego języka polskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Wierzbicka A., 1969, Dociekania semantyczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Zarębina M., 2002, Oryginalność czy wulgarność? (O slangu studenckim), [w:] Język w przestrzeni społecznej, red. S. Gajda, K. Rymut, U. Żydek-Bednarczuk, Uniwersytet Opolski, Opole, 239–246.
 • Zaron Z., 1982, O wdzięczności. Analiza semantyczna wyrażenia „być wdzięcznym”, Polonica VIII, 117–121.
 • Zaron Z. 1985, Wybrane pojęcia etyczne w analizie semantycznej. Kochaj bliźniego swego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław i in.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0208-6808
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08cfd290-3ab3-460c-83b1-ff5644053da8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.