PL EN


2012 | 80 | 2 | 195-221
Article title

Co studenci uczelni technicznych sądzą o czytaniu? Badanie stanu czytelnictwa wśród studentów Politechniki Białostockiej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
What Do Students of Technology Universities Think About Reading? Researching the Reading Habits of the Students of Bialystok University of Technology
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Objective – The paper is focused on reading habits of students of technology universities as exemplified by the students of Bialystok University of Technology. Research method - In April and May 2011 the author addressed a survey to 500 students of Bialystok University of Technology. Data obtained through this survey were compared to the results of the research entitled "Social range of books" published in 2010. Results – The research shows that only 30% of surveyed students were regular readers while 60% read sporadically and 10% did not read any book in the previous year. Students prefer institutional access to the literature, although quite frequently they download requested titles via Internet. The research also shows that web/electronic transmission increasingly becomes the leading channel for the transfer of the content. Conclusions - The students of Bialystok University of Technology confirmed their settled reading habits, resembling thus other people with higher education, as specified in the research conducted by the National Library of Poland. The number of books purchased, the frequency of new purchases and library visits prove they are very active readers. It is important to observe here that reading habits gradually become dominated with the behavior related to online book purchases, online reading and e-book reading.
PL
Teza/cel artykułu – Celem artykułu jest przedstawienie stanu czytelnictwa oraz preferencji czytelniczych studentów uczelni technicznych na przykładzie słuchaczy Politechniki Białostockiej. Metody badań - W kwietniu i maju 2011 r. przeprowadzono badanie ankietowe na próbie 500 studentów Politechniki Białostockiej. Uzyskane dane skonfrontowano z wynikami badania „Społeczny zasięg ksiązki” opublikowanymi w 2010 r. . Wyniki – Badanie wykazało, że 30% ankietowanych studentów to czytelnicy intensywni, 60% - to czytelnicy sporadyczni, a tylko 10% w ciągu roku poprzedzającego badanie nie przeczytało żadnej książki. Stwierdzono, że respondenci preferują zinstytucjonalizowane sposoby pozyskiwania literatury, jednakże dość często docierają do publikacji również ściągając je z Internetu. Badanie pokazało, że przekaz internetowy czy elektroniczny coraz częściej pełni rolę głównego nośnika w przekazywaniu treści. Wnioski – Studenci Politechniki Białostockiej potwierdzili, iż posiadają ukształtowany nawyk czytelniczy i tym nie różnią się zbytnio od ogółu osób posiadających wyższe wykształcenie, co wykazało badanie przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową. Przejawia się to nie tylko w ilości przeczytanych książek w ciągu roku, ale też w częstotliwości ich zakupywania, czy korzystania z bibliotek i wskazuje na dużą aktywność czytelniczą. Warto zauważyć, iż coraz większą rolę odgrywają w niej praktyki związane z korzystaniem z publikacji dostępnych w Internecie.
Year
Volume
80
Issue
2
Pages
195-221
Physical description
References
 • Biblioteka Narodowa (2010). Społeczny zasięg książki 2010 – komunikat z badań Biblioteki Narodowej [online]. Biblioteka Narodowa [dostęp: 02.05.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bn.org.pl/download/document/1297852803.pdf>.
 • Brzozowska-Szczecina, Emilia; Radziszewska, Justyna (2011). U progu kariery… co czytają młodzi naukowcy? Badania ankietowe na Politechnice Białostockiej. "Biuletyn EBIB" [online] nr 5 (123); [dostęp: 05.12.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.nowyebib.info/biuletyn/plan-numerow/504-biuletyn-ebib-nr-52011123>.
 • Cholewiński, Mirosław (2008). Wspieranie czytelnictwa studentów oraz studiowanie literatury przedmiotu jako ważne zadanie nauczycieli akademickich. W: W kręgu problemów edukacyjnych i wychowawczo-resocjalizacyjnych. Red. R. Stojecka-Zuber, M. Kaliszewska, M. Cholewiński. Kielce: Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach, s. 101-109.
 • Dunin, Janusz (1991). O czytaniu. "Przegląd Biblioteczny", z.1, s. 33-41.
 • Gorzkowicz, Stanisław (1972). Czytelnictwo studentów. Studium nad zagadnieniem humanizacji inteligencji technicznej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Has-Tokarz, Anita (2008). Czytają, nie czytają…, o kulturze czytelniczej studentów w epoce mediów elektronicznych. W: Czas ukoi nas? Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie. Red. nauk. W. Muszyński. Toruń: Adam Marszałek, s. 260-271.
 • Kowalczyk, Marlena Mirosława (2009). Postawy studentów wobec czasu wolnego. W: Człowiek – rodzina – społeczeństwo w różnych układach życia zbiorowego. Red. nauk. M. M. Kowalczyk. Łódź: Leader-Great Publishers, s. 243-252.
 • Maksymowicz, Agata (1996). Formy wykorzystania czasu wolnego w opinii badanych. W: Pierwszy rok studiów w uczelni technicznej. Red. J. Bugla. Kraków: Wydaw. Eureka, s. 171-180.
 • Misiak, Marek (2011). Czytelnictwo. "Forum Akademickie", nr 2, s. 50-51.
 • Skwarnicki, Marek (1960). Czytelnictwo i metody jego badania. W: Problemy czytelnictwa w wielkich miastach. Red. S. Tazbir. Warszawa: SBP, s. 241-253.
 • Wojciechowski, Jacek (1999). Czytelnictwo. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08d32dd1-4ae3-4415-820f-5087f8531e74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.