PL EN


2019 | 544 | 222-232
Article title

Metody pomiaru kapitału ludzkiego w jednostkach samorządu terytorialnego

Authors
Content
Title variants
EN
Methods of measuring human capital in local government units
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zadaniem artykułu jest wskazanie metod wyceny kapitału ludzkiego, które mogą zostać zastosowane w jednostkach samorządu terytorialnego z zachowaniem specyfiki finansowania i zarządzania tymi jednostkami. W pierwszej części artykułu omówiono definicje kapitału ludzkiego, w drugiej nakreślono specyfikę kapitału ludzkiego w jednostkach publicznych. Następna część artykułu to skrócona prezentacja metod pomiaru kapitału ludzkiego wraz ze wskazaniem metod, które mogą być skutecznie zastosowane w jednostkach samorządu terytorialnego. W artykule rozważa się zasadność stosowania w JST konkretnych metod wyceny kapitału ludzkiego. Pytaniem zasadniczym jest kwestia, czy w JST powinny być stosowane metody wyceny kapitału ludzkiego oraz jakie kwestie zarządcze mogłyby uwzględniać pozyskane w ten sposób miary. W celu znalezienia odpowiedzi na nurtujące autora pytania zastosowano analizę literatury dotyczącej miar kapitału ludzkiego oraz specyfiki zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.
The purpose of the article is to indicate methods for the valuation of human capital that can be applied in local government units, maintaining the specificity of their financing and managing. The first part of the article will discuss the methods of measuring human capital in general and the legitimacy of using these methods. In the second part, attention will be directed to the management aspects that affect the specificity of management of local government units. The third part will be the justification for the application of specific methods for the valuation of human capital in LGU. The main question which the article attempts to answer is whether the methods of evaluation of human capital should be used in local government units.
References
 • Czajkowski Z., 2012, Kapitał ludzki – pojęcie i miary, Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej, nr 312, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/struktura/IGS-KGS/publikacje/Documents/Z._Czajkowski_312.pdf (25.03.2018).
 • Dobija M., 2002, Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, Przegląd Organizacji, nr 1, s. 8-13.
 • Domański R.S., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dubiel J. (red.), 2014, Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji. W kierunku poprawy efektywności pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia 15 listopada 1985 r. ratyfikowana przez Polskę w całości 26 kwietnia 1993 r.,1994, Dz.U. nr 124, poz. 607.
 • Fitz-Enz J., 2001, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 • Gajdzik B., 2008, Rynkowy kontekst zarządzania gminą, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.
 • Grodzicki J., 2003, Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kiker B.F., 1966, The historical roots of the concept of human capital, The Journal of Political Economy, 74, no. 5 (1 October), s. 481-499.
 • Kunasz M., 2004, Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, [w:] Manikowski A., Psyk A. (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 433-442.
 • Łukasiewicz G., 2009, Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Matulewicz G., Piwowarczyk B., 2011, Kapitał ludzki w sprawozdawczości firm, [w:] Gonicka J. (red.), Nowoczesne trendy w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s. 93-102.
 • Rostkowski T., 2012, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1260.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1559.
 • Wojciechowski E., 2012a, Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Wojciechowski E., 2012b, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08d43b38-35d4-4a68-a03a-79d835775498
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.