PL EN


2016 | 1(4) | 36-46
Article title

Wynalazek tajny jako komponent bezpieczeństwa państwa

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Secret Invention as a Component of the State Security
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W polskim piśmiennictwie z obszaru ochrony własności intelektualnej, informacji niejawnych oraz prawa karnego niewiele miejsca poświęca się własności przemysłowej związanej z wynalazkiem o charakterze tajnym. Tymczasem posiada on niebywałe znaczenie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa. Z punktu widzenia roli państwa w zakresie ochrony tej własności jest ona elementem szeroko pojętego bezpieczeństwa. Problem regulacji obszaru z zakresu wynalazków o charakterze tajnym wiąże się z tworzeniem spójnych regulacji prawnych oraz instytucjonalnych w celu kreowania podłoża dla prowadzenia działalności gospodarczej równolegle z rozwojem dziedzin naukowo-badawczych dla wszelkich tego typu rozwiązań technicznych.
EN
In the Polish literature in the field of the protection of intellectual property, classified information and criminal law little space is devoted to industrial property related to the invention of a secret character. Meanwhile, it is of exceptional importance for the state defence and security. From the point of view of the state's role in the protection of such property, it is an element of broadly construed security. The problem of regulation of the field of secret inventions is associated with the establishment of coherent legal and institutional regulations in order to create the basis for business activity and the development of scientific and research fields for all such technical solutions.
Contributors
References
  • Kunicka-Michalska, B. (2006). Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. In: A. Wąsek (ed.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz (v. 2) (pp. 558–600). Warszawa: C. H. Beck.
  • Nowińska, E. (1982). Wywłaszczenie z patentu w prawie polskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, (29), 8–123.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obronności lub bezpieczeństwa Państwa. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1056.
  • Skubisz, R. (2002). Prawo własności przemysłowej (charakterystyka ogólna). Państwo i Prawo, (3), 3–22.
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. ochronie informacji niejawnych. Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Dz. U. 2013 r., poz. 1410.
  • Wróbel, W. (2006). Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. In: A. Zoll (ed.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. 2: Komentarz do art. 117–277 K.K. (pp.1266–1273). Zakamycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08d58f53-9fac-4ecc-88bf-e22afbd7b07a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.