PL EN


2013 | 1(61) | 57-72
Article title

Systemy pomiaru wyników działalności organizacji publicznych – praktyka samorządów europejskich i amerykańskich

Title variants
EN
Performance Measurement Systems of Public Organisations: Practice of European and American Local Governments
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Performance measurement in public organisations became widespread after the introduction of New Public Management, with its focus on the effects of public activities. Managing by results started to be used by many countries’ local government units, which began – either on their own initiative or within the framework of national systems – to define, measure and compare the efficiency of public services. European and American experiences as regards measuring the results of their activity, including the quality of public services, are plentiful and varied. This paper presents the nature of performance measurement systems at the local level functioning in a few selected European and American countries (Great Britain, France, Sweden, Italy, Spain, Germany, U.S. and Canada). The purpose of the paper is to identify the Polish experience in measuring local government performance against the background of foreign concepts.
Year
Issue
Pages
57-72
Physical description
Contributors
 • Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski – Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dr Aldona Podgórniak-Krzykacz – Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Antonowicz D. 2004 Funkcjonowanie sektora publicznego. Brytyjska perspektywa, Toruń.
 • Audit Commission, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.audit-commission.gov.uk, data wejścia: 20 .05. 2012].
 • Barczyk S. 2010 Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje, Katowice.
 • Bovaird T., Halachmi A. 2001 Performance Measurement and Best Value: An International
 • Perspective, „International Journal of Business Performance Measurement”.
 • Budżet zadaniowy – metoda racjonalizacji wydatków 2012, B. Woźniak, M. Postuła (red.),
 • Warszawa.
 • Department for communities and Local Government, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.communities.gov.uk, data wejścia: 20 05. 2012].
 • Department of Public Office 2007, Misurare per decidere, Soveria Mannelli.
 • Dębicki M. 2002/2003 Administracja publiczna – trendy i wyzwania, „Służba Cywilna”, nr 5.
 • Drucker P. F. 2002 Myśli przewodnie Druckera, Warszawa.
 • Hausner J. 2008 Zarządzanie publiczne, Warszawa.
 • Hood Ch. 1991 A public Management for all Seasons?, ,,Public Administration”, Vol. 69.
 • I sistem de contobilità e bilancio delle Stato nell europa comunitario 2005, R. Mussari (ed.), Milan. Kamiński A. Z. 2003/2004 Administracja publiczna we współczesnym państwie, „Służba Cywilna”, nr 7.
 • Kaplan R., Norton D. 1992 The Balanced Scorecard Measure that Drive Performance, „Harvard Business Review”.
 • Kaplan R., Norton D. 2001 Strategiczna karta wyników, Warszawa.
 • Kożuch B. 2004 Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa.
 • Kuhlmann S. 2010 Performance Measurement in European local governments: a comparative analysis of reform experiences in Great Britain, France, Sweden and Germany, „International Review of Administrative Sciences”, Vol. 76.
 • Leistungsmessung und -vergleich in Politik und Verwaltung: Konzepte und Praxis 2004, S. Kuhlmann, J. Bogumil H. Wollmann (eds.), VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 • Local Government in a Global World: Australia and Canada in Comparative Perspectives 2010, C. Agocs, E. Brunet-Jailly (eds.), Toronto.
 • Mussari R. 2001 Manuale operativo per il controllo di gestione, Catanzaro, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.disas.unisi.it/mat_did/ruggiero/752/ /Manuale_Operativo_cg.pdf, data wejścia: 20.05.2012].
 • Opolski K., Modzelewski P. 2004 Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Warszawa.
 • Osborne D., Gaebler T. 1992 Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Poznań. Padovani E., Yetano A., Orelli R. L. 2009 Municipal Performance Measurement and Management in Practice: Which Factors Matter? presented at EGPA 2009 Conference, Malta, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.egpa2009.com/ /documents/psg2/PADOVANI_YETANO_ORELLI%20paper.pdf, data wejścia: 20.05.2012].
 • Pavan A., Reginato E., Conversano C., Fadda I. 2009 La contabilità dei comuni italiani alla vigilia della riforma federale. Indagine sul grado di attuazione del modello informativo/contabile e di controllo previsto dal TUEL, Rome, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://osservatorio.interno.it/studi/Report_Osservatorio_definitivo.pdf, data wejścia: 20.05.2012]. Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego 2005, A. Zalewski (red.), Warszawa.
 • Stewart J. D. 2003 Modernising British Local Government: An Assessment of Labour's Reform
 • Programme, Basingstoke.
 • Wang X. 2002 Assessing Performance Measurement Impact: A Study of U.S. Local Governments, „Public Performance & Management Review”, Vol. 26, No. 1. Zawicki M. 2011 Nowe zarządzanie publiczne, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08d6fb12-16ca-4e91-9415-a381de3b22f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.