PL EN


2016 | 90(146) | 87-104
Article title

Profil osobowości studentów rachunkowości a wymogi współczesnego systemu rachunkowości

Content
Title variants
EN
Accounting students’ personality versus contemporary accounting system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z teorią osobowości zawodowej J.L. Hollanda istnieje sześć typów osobowości zawodowej i sześć odpowiadających im modeli środowiska pracy, a typ osobowości człowieka powinien być zgodny z modelem środowiska. W artykule zaprezentowano wyniki badania profilu osobowości zawodowej ponad 300 studentów rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Okazało się, że dominuje wśród nich zdecydowanie typ konwencjonalny. Autorzy dowodzą, że ten typ osobowości ma cechy, predyspozycje i preferencje, które są zupełnie nieadekwatne do wymogów współczesnego systemu rachunkowości.
EN
As per J. L. Holland’s occupational personality theory, six types of occupational personality exist with which six models of the work environment are matched. An individual’s personality type should be compliant with the model of the environment. In the article, research on occupational personality of over 300 students studying accounting at the University of Lodz has been presented. It emerged that the conventional personality type dominates among the examined students. The authors argue that the mentioned personality type has attributes, predispositions and preferences which completely do not fit the current accounting system.
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, jcewinska@uni.lodz.pl
author
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Katedra Rachunkowości, grzesiak.l@interia.pl
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, pkabal@interia.pl
author
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennej, ekusidel@uni.lodz.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08d866bb-3707-4cdb-89bc-faae67f660e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.