PL EN


2015 | XVII (XXVI) | 167-179
Article title

Is it just a metaphysical turn?

Authors
Content
Title variants
PL
Czy to tylko „zwrot metafizyczny”?
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper introduces the phenomenological definition of metaphysics in art and out-lines the relationship between metaphysics and 20th century art, suggesting possible "escape from metaphysics," and the reactions to this suggestion within the philosophical turn announcing “the end of art" and within the so-called “metaphysical turn”. As the illustration of those “turns”, the author analyzes the installations of Miroslaw Balka, James Turrell and Bill Viola. The analysis leads to the conclusion about the possible connection of the described works with the various "turns" and to the hypothesis that the methodologies of the “turns” in fact seek to unveil the metaphysics from which art had tried to escape. The metaphysics transcends the various turns. This confirms the philosophical truth that "there is no escape from metaphysics," pointing out at the same time that metaphysics in art cannot be reduced to a "turn".
PL
Artykuł wprowadza w fenomenologiczne definicje metafizyczności w sztuce oraz zarysowuje relacje z metafizyką w sztuce XX wieku, sugerując obserwowanie w niej „ucieczki od metafizyki” i reakcje na taką ucieczkę w obrębie filozoficznego zwrotu zwanego „końcem sztuki” oraz tzw. „zwrotu metafizycznego”. Jako ilustracja tej reakcji przeanalizowane zostają artystyczne instalacje Mirosława Bałki, Jamesa Turrella i Billa Violi. Ostatecznie analizy prowadzą do wniosku o wpisywaniu się dzieł w różne „zwroty” oraz do hipotezy, że metodologie różnych zwrotów służą w istocie odkrywaniu metafizyki, od której sztuka próbowała uciekać, a która transcenduje zwroty. Potwierdza to filozoficzną prawdę, że „nie ma ucieczki od metafizyki” wskazując zarazem, że metafizyczności w sztuce nie można sprowadzić do jednego ze „zwrotów”.
Year
Volume
Pages
167-179
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Department of Art Pedagogical University in Cracow
References
 • Danto Arthur C. (2006) Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, transl. Leszek Sosnowski, Kraków: WUJ.
 • Gadamer Hans-Georg (1992) Dziedzictwo Europy, transl. Andrzej Przyłębski, Warszawa: Spacja.
 • Gadamer Hans-Georg (1986) O zamilknięciu obrazu, transl. Jerzy Margański [in:] Estetyka w świecie, ed. Maria Gołaszewska, vol. 2, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 55-62.
 • Gieysztor-Miłobędzka Elżbieta (1995) W obronie „całościowości”. Pojęcie Gesamtkunstwerk, „Kultura Współczesna”, 1995, no 3-4, pp. 73-94
 • Lamarque Peter (2012) Work and Object: Explorations in the Metaphysics of Art, Oxford: University Press.
 • Perspektywy współczesnej historii sztuki, Antologia przekładów “Artium Quastiones” (2009), ed. Bryl Mariusz et al., Poznań: UAM.
 • Scheler Max (1987) Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. tr. Stanisław Czerniak and Adam Węgrzecki, Warszawa: PWN.
 • Skarga Barbara (1997) Tożsamość i różnica, Kraków: Znak.
 • Stróżewski Władysław (2002) Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków: Universitas.
 • Zeidler-Janiszewska Anna (2006) Visual Culture Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, „Teksty Drugie” no. 4, pp. 9-29.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-9278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-08d8b024-45f8-4dec-9dd2-c6e9d34ce5c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.